XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkWeb Tabanlı Laboratuarlar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ebru YILMAZ İNCE
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ebruince_AT_sdu.edu.tr

Yazar 2
Name: Akif KUTLU
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: akifkutlu_AT_sdu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ebruyilmaz32_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerWeb Tabanlı Laboratuvarlar, Sanal Laboratuvarlar, Uzaktan Kontrollü Laboratuvarlar.
ÖzetBu çalışmada web tabanlı laboratuvarlar hakkında yapılan çalışmaları incelemek amacıyla, nitel veri analizi yöntemlerinden özel durum araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri doküman metodu ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda web tabanlı laboratuvarlar incelendiğinde, sanal ve uzaktan erişimli laboratuvarlar olmak üzere iki farklı web tabanlı laboratuvar türüne ulaşılmış, yapılan çalışmalar incelenerek bu web tabanlı laboratuvar türlerinde kullanılan bilgisayar yazılımları, bilgisayar programları, ağ teknolojileri, veri tabanı yazılımları ve donanımlar tablolaştırılarak sunulmuştur.
Başlıklar E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC