XV. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumlarında Kurs Zamanlaması Problemi Öninceleme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Atilla Özgür
Org: Başkent University
Country: TR
E-mail: ati.ozgur_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ercan Koldaş
Org: Desimel Yazılım
Country: TR
E-mail: ercan.koldas_AT_desimel.com.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimeleroptimization timetabling simulated-annealing
ÖzetKurs Çizelge Problemi (Course Timetabling Problemi) NP-Zor bir problemdir. Bu yüzden hala çözümü tam olarak bulunamamıştır ve üzerinde çalışmalar devam etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Eğitim kurumlarında Kurs Çizelgelerinin oluşturulması problemi, normal eğitim kurumlarına benzerlik göstermesine rağmen kendi çalışma sahasından dolayı farklılıklarıda mevcuttur. Benzerlikleri, ders, öğretmen (eğitici), öğrenci (katılımcı) gibi kavramların ve problemin ana tanımının aynı olmasıdır. Farklı olan yanı ise, normal kurs çizelge problemlerine eklediği kendi sahasına özel kısıtlardır. Bu kısıtların göz önünde bulundurarak, kolay kullanıbilen, hızlı bir çözüm oluşturulması planlanmaktadır. Hızlı bir çözüm için modern bilgisayar mirarisinden yararlanabilecek, parallelize edilebilir algoritmalar aranacaktır. Algoritmaların GPU üstünde çalışabilir olması önceliklerimizden biri olacaktır. GPU üstünde çalıştırabilen algoritmalarda çok büyük hız artışlarına ulaşılabilmektedir. Bu sayede algoritma problem üzerinde aynı gün içinde birden fazla çalıştırılarak çözüm bulunabilecektir. En son olarak normal eğitim kurumları ile ISG eğitim kurumları arasında kısıt farklarının algoritma çalışmasına etkisi incelenecektir.
Başlıklar AB-Bildiri
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC