XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilişim Teknolojileri Standartları ve Belgelendirmeleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa Yılmaz
Org: TSE
Country: TR
E-mail: mustafayilmaz_AT_tse.org.tr
Diğer Yazar(lar)mustafayilmaz52_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerStandart,Ortak Kriter,Bilgi Güvenliği,Elektronik Belge,Yazılım Geliştirme Süreç,Belgelendirme,Qweb,Yazılım Testleri,
ÖzetBilişim Teknolojileri alanında faaliyet gösteren kuruluşların ürün,hizmet,sistem,süreçlerini bilişim teknolojileri standartları çerçevesinde oluşturması ve bu kapsamda belgelendirilmeleri hem kuruluşlar açısından hem de bu ürün,hizmet,sistem,süreçleri kullanan kişi,kurum,kuruluşlar açısından büyük faydalar sağlamaktadır.Bu çalışmada Bilgi Güvenliği standardı olan Ortak Kriterler(TS ISO/IEC 15408) den Yazılım Süreçleri ve İyileştirme Standardı(TS ISO/IEC 15504-SPICE)'a,İnsan-Sistem Etkileşim Ergonomisi-Web içeriği kullanılabilirlik Kriterleri (TS EN ISO 9241-151) den Elektronik Belge Yönetim sistemleri(TS 13298)ne,Yazılım Kalite Gereksinimleri ve Testleri(TS ISO/IEC 25051) den Temel seviye,Saha Güvenlik,Qweb Belgelendirmelerine ,Kripto Modül ve Algoritma(TS ISO/IEC 19790)belgelendirmelerinden TS ISO/IEC 12207-Yazılım Yaşam Döngüsü ve TS ISO/IEC 15288-Sistem Yaşam Döngüsü belgelendirmelerine kadar geniş bir perspektifte Türk Standardları Enstitüsü tarafından Bilişim Teknolojileri alanında yapılan belgelendirmeler ve süreçleri hakkında bilgi verilecektir.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
Açık Veri, Açık Devlet
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Kurumsal İnternet Politikaları
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Sistem ve Ağ Yönetimi
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC