XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSteganaliz
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Metin Bilgin
Org: Tophane Anadolu Teknik ve Teknik Lisesi
Country: TR
E-mail: f0111301_AT_std.yildiz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)metin_bilgin_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerSteganografi,Steganaliz,
ÖzetSteganografi, içinde gizli mesaj veya bilgiler bulunan bir veriyi, alıcıdan başka kimsenin fark edemeyeceği bir bicimde gönderme sanatıdır. Amaç, iletilmek istenen bilgiyi ve bu bilginin varlığını başkalarının fark etmesini engelleyecek kadar iyi saklamaktır. Steganografi?de kendisine bilgi gönderilen kişide anahtar bilgisini bilmesi durumunda gizli veriyi edinebilir. Steganaliz, bir örtü verisi (cover data) içerisinde herhangi bir bilgi olup olmadığını bulmayı ve eğer var ise bu bilgiyi elde etmek amacıyla steganografik algoritma kullanılan sisteme karşı yapılan saldırı yöntemleridir. Her steganografik yöntem özel bir analiz yöntemine ihtiyaç duyar. Yani her yöntem için birçok farklı steganaliz yöntemi geliştirilmiştir ve sadece o algoritma üzerinde uygun sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada bilgi gizleme yöntemi olan Steganografi terimi açıklandıktan sonra bu işlemi tersine çeviren Steganaliz terimi ve yöntemleri açıklanmaya çalışılacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
Kriptoloji ve E-imza
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC