XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSosyal Ağların Halk Oyunları Açısından Değerlendirilmesi ve Facebook Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nezir Kızılkaya
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nezir.kizilkaya_AT_inonu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerHalk Oyunları, Sosyal Ağlar, İletişim
ÖzetGiriş 21. yüzyıl bilişim teknolojisindeki büyük gelişmeler ile başlamıştır. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler, günlük yaşamı ve insanlar arasındaki ilişkileri derinden etkilemiştir. Bu etki özellikle iletişim alanındaki tercihler üzerinde değişikliklere yol açmış, günlük yaşamda kullanılan iletişim yöntemlerini etkilemiştir. Bilişim teknolojisi ile gelişen ve değişen iletişim biçimlerinde internet ve buna bağlı olarak da sosyal ağlar bir merkez konumuna gelmiştir. Sistemi böylesine derinden etkileyen bilişim teknolojisinin, halk oyunları camiasını da etkilemesi kaçınılmazdır. Görsel bir olgu olan halk oyunları bilişim teknolojisi ile paralel olarak hızla gelişen ve oldukça kolaylaşan görsel üretim ve paylaşımın doğal sonucu olarak sosyal ağlar üzerinden tüm sınırları kaldıran bir iletişim ve etkileşim içerisine girmiştir. Bu araştırma ile sosyal medya uygulamalarının halk oyunları açısından değerlendirilmesi amacıyla sosyal ağ araçları üzerinden hareketle halk oyunlarının araştırılması, eğitimi, camianın örgütlenmesi ve sorunlarının çözümü sürecinde sosyal medyanın kullanımının etkililiği ve faydalanabilirliğinin tespiti amaçlanmıştır. Yöntem Bu çalışma gözlem, görüşme ve literatür taraması sonucu doküman analizi içeren nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Görüşme yöntemlerinden ?Yarı Yapılandırılmış Görüşme? yöntemi kullanılmıştır. Sonuç Sosyal ağlar aracılığı ile yazılı ve görsel bilgi transferi kolaylaşmış, bu da son yıllarda halk oyunlarının yaygınlaşmasında ve öğrenilmesinde olumlu katkılar sağlamıştır. Ancak sistem içerisinde bir kontrol mekanizması olmadığından gerçeği yansıtmayan ve oyunlar için oldukça önemli olan ?otantik? yapıya zarar verebilecek geçerli ve güvenilir olmayan bilgilerin de paylaşıldığı söylenebilir.
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC