XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEtkileşimli Televizyon:IPTV
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Işıl Çinar
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: isil.cinar_AT_gazi.edu.tr

Yazar 2
Name: Muhammet Serkan Çinar
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mscinar_AT_hacettepe.edu.tr

Yazar 3
Name: Hasan Şakir Bilge
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bilge_AT_gazi.edu.tr
Diğer Yazar(lar)isilscinar_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerIPTV; etkileşimli televizyon; IPTV Mimarisi, kişiselleştirme
ÖzetDünyada özellikle son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelere paralel olarak internet kullanımı da oldukça yaygınlaşmıştır. İnternete erişim hızının her geçen gün artışı kullanıcıların interneti çok farklı amaçlarla kullanımını sağlarken özellikle radyo, televizyon gibi yayıncılık işlemleri bu durumdan oldukça etkilenmiştir. Televizyon yayıncılığı ve telekomünikasyon hizmetlerini bir araya getiren yeni bir teknoloji doğmuştur. Bu teknoloji ile sayısal televizyon hizmetleri kullanıcılara IP (İnternet Protokolü) ile geniş bantlı bağlantı üzerinden verilerek kaliteli bir hizmet sunulması amaçlanmıştır. Bu çalışmada teknolojik gelişmeler ışığında hem televizyon yayıncılığı hem de telekomünikasyon hizmeti görevini yapan IPTV teknolojisinin ortaya çıkışı ve yaygınlaşması, kullanıcı etkileşiminin nasıl olduğu ve dünyada kullanım alanlarıyla ilgili bilgi verilecektir. Özellikle ülkemizde konuyla ilgili yapılan çalışmalar, bu teknolojinin gerektirdiği altyapı ihtiyaçları ve karşılaşılan problemlerden bahsedilecektir.
Başlıklar AB-Bildiri
IPTV
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC