XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBir Fikir Yönetimi Sisteminin Gerçeklenmesi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hakan Hıdır
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakan_hidir_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: B. Tevfik Akgün
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: akgunbt_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Orhan Alankuş
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: orhan.alankus_AT_okan.edu.tr

Yazar 4
Name: Rıdvan Özdemir
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ridvanozdemir_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Uğur Erdem
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ugurerdem_AT_outlook.com
Diğer Yazar(lar)tevfik.akgun_AT_okan.edu.tr
Anahtar Kelimeleryenilik, fikir yönetimi sistemi, bilgi
ÖzetSon zamanlarda bilgi toplumu olarak adlandırılan toplumsal yapımız içerisinde birçok işletme çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu bu işletmelerin, küreselleşen rekabet ortamında devamlılıklarını sağlayabilmeleri ve başarı elde edebilmeleri için yenilikçi olmaları, yeni ürün veya hizmet yaratmaları ve yeni satış geliştirme yolları arayıp bulmaları gerekmektedir. Yenilik üretmenin ilk aşaması yeni bir fikrin ortaya çıkmasıdır. Bu çalışmanın birinci bölümünde, yeniliğe ulaşabilmek için ne tür bir anlayış içerisinde bulunulması gerektiği ve yeniliğin çeşitleri ele alınmıştır. İkinci bölümde, ortaya çıkabilecek her türlü yeni fikre önem veren fikir yönetimi sistemleri incelenmiş ve yenilik üretmek için gerekli olan işlemlerin stratejik önemi vurgulanmıştır. Fikir Yönetim Sistemlerinin sahip olabileceği veri modelleri üzerinde durulduğu üçüncü bölümde bu sistemlerin yaşam döngülerine ve aktörlerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, bir fikir yönetimi sistemi seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, seçilen fikir yönetim sistemlerinin karşı karşıya kaldığı ortak başarısızlık durumları ve bu durumlar ile ilgili çözüm önerileri bulunmaktadır. Beşinci ve son bölümde elde edilen bilgiler çerçevesinde bir fikir yönetimi sistemi gerçeklenmiş ve sahip olduğu mimarinin açıklamasına yer verilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerçeve ve Teknoparklar
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC