XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYeni Bir Ders Tasarımı: Standartlarla Yazılım Geliştirme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Çağatay Çatal
Org: İstanbul Kültür Üniversitesi
Country: TR
E-mail: c.catal_AT_iku.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerEmniyet-kritik kodlama standartları, kalite standartları, süreç standartları, platform standartları, metrikler, yazılım geliştirme standartları.
ÖzetYazılımların artan karmaşıklığı ile birlikte, mevcut standartlara bağlı olarak yazılım geliştirmenin önemi gün geçtikçe artmaktadır. ?Standart? terim olarak Bilgisayar Mühendisliği ve/veya Yazılım Mühendisliği programlarının bazı derslerinde geçse de, endüstrideki ihtiyaçları karşılamaya dönük olarak yeterli düzeyde bilginin verilebildiğini söyleyebilmek güçtür. Öğretim programları konusunda rehber niteliğindeki en güncel raporlar olan; ?Computer Science Curriculum? (CS2013) ve ?Software Engineering 2004? (SE 2004) raporları incelendiğinde, özellikle yazılım geliştirme standartları bağlamında bazı eksikliklerin bulunduğu değerlendirilmiştir. Bu ihtiyaca bağlı olarak; İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), Bilgisayar Mühendisliği lisans programı içerisinde seçmeli ders düzeyinde, ?Standartlarla Yazılım Geliştirme? ismiyle bir ders tasarlanarak, dersin içeriği saptanmış ve bu dönem içerisinde 4. sınıf lisans öğrencilerine verilmiştir. Bu bildiride; bu dersin nasıl tasarlandığını, hafta bazında anlatılacak konu içeriğini ve genel olarak elde ettiğimiz deneyimleri sunuyoruz. Dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler ile anketler yapılmış, anket sonuçlarına göre ders içeriğinde değişiklikler planlanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC