XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSosyal Oyunlar
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Volkan Erol
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: volkan.erol_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Baran Sakallıoğlu
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail:

Yazar 3
Name: Bekir Tevfik Akgün
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail:
Diğer Yazar(lar)05333621947
Anahtar KelimelerSosyal Oyunlar, Sosyal Medya
ÖzetBu çalışma kapsamında, Oyunların Sosyal Oyun olarak nasıl tanımlanabileceği ve bununla ilgili hangi alt başlıklarda nasıl bir güncel durumun bulunduğunun tespit etmeye çalıştık. Araştırmanın kapsamında öncelikle Sosyal Oyun Kavramına giriş yapılmış ve bu kavram Oyun Tasarımcılarının tanımlarından faydalanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Sonraki kısımlarda Sosyal Oyun kavramının teorik ve sosyolojik temelleri üzerinde durulmuştur. Bir sonraki bölümde Sosyal Medya oyunlarında 2012 yılının kazananları ve kaybedenleri üzerindeki çalışmalar incelenmiştir. Son olarak da Sosyal Medya Oyunlarının Geleceği ve Türkiye konularındaki görüşlere yer verilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC