XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkHayat-Memat Meselesi; Varoluş ve Medya
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Onur Erdal
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: onurerdal_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)0555 519 51 15
Anahtar KelimelerDa Sein-Varoluş-Suç-Ceza-Episteme-Habitus-İlluzyo-Bourdieo-Alan-Sosyal Medya-Medya-Twitter-Facebook-Aktör-Medya Maymunu
ÖzetEpistemeyi bir açıdan toplumsal biliş mekanizması olarak değerlendirdiğimizde bu bilişe dayalı olarak episteme değiştikçe suçun ''Ne''liği ve buna karşılık ceza yöntemleri de değişiklik arz etmekte olduğu malum. Arıca modern çağ insanının felsefede de gelinen son nokta olduğunu değerlendirdiğimizde Varoluş mevzuna hayatının her alanıda bilerek ya da bilmeyerek belirleyici unsur olarak baktığını söyleyebiliriz. Foucault'cu söylemle daha net anlaşılan, Panoptik model, bireye, ''İzleniyorum'' ya da ''Big Brother is watching you'' tabirini iliklerine kadar hissettirmiş, bu biliş, kendi söylem, suç, suçu belirleyen unsurlar, ceza ve direnme anlayışını oluşturmuştu. Bunlarla birlikte episteme şekillenmekteydi. Ancak zamanla kendini izlenen konumundan çıkamasa da diğer taraftan izleyici konumunda bulan bio-iktidarlar için yeni söylem, suç, suçu belirleyen unsurlar, ceza ve direnme yöntemleri ortaya çıktı. Epistemem değişiyor, ''Da Sein'' alanı dönüşüyor. Varolmak, her alanda farklı usul, üslup ve teknik biliş gerektirmekteyken, her alanın profesyonellerine ait illuzyoyu görebilmek gerekiyor. Yeni epsiteme ile birlikte kendini Yeni Medyanın yönlendirdiği varolma savaşının içinde bulan bio-iktidar, vareden-varolan ilişkisinde yeni teknikleri bizzat sahada kendisi ortaya koymaya çalışıyor. Yine de bazen alan farketmeksizin iktidar sahibinin, alanın habituslarını belirlediğini, kurallarını koyduğunu, söylemi belirlediğini gözlemliyoruz. Ancak iktidar alanlarının sayısı arttıkça hem muktedir yani izleyen hem na-muktedir yani izlenen olan bio-iktidar bir de gözleyen pozisyonuna da düşebiliyor. Bu denklemleri Yeni Medya ve Sosyal Medya'da gelişen, bilinen ama yazılı olmayan alana ait kuralların nasıl konulup, uygulandığını, medyanın istediğini nasıl maymun istediğini nasıl aktör yaptığını örnekler üzerinden değerlendirmeye çalışacağım. Medya ve sosyal medya alanlarında iktidar savaşında temel gayenin bir biçimde varoluş olduğunu, bunun için yeni söyleme karşı geliştirirlen teknikleri ve yeni epistemenin bu alanlara dair çerçevesini değerlendirmeye açmaya çalışacağım. Hem bir sosyolog hem bir medya sektörü çalışanı olarak; görsel basında Atilla Taş-Yılmaz Morgül örnekleri, sosyal medyada Nihat Doğan, bunların içinde ünlü-ünsüz ilişkisini bu örnekler üzerinden değerlendirererk belirlenen kaideleri ve varoluş-ceza-suç-iktidara direnme yeni tekniklerini ele almaya çalışacağım.
Başlıklar Yeni Medya
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC