XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYazılımlar için web servis destekli bütünleşik hesap yönetimi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Güncel Sarıman
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: TR
E-mail: guncelsariman_AT_mu.edu.tr

Yazar 2
Name: Onur KARASOY
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Country: TR
E-mail: okarasoy_AT_mu.edu.tr

Yazar 3
Name: Fatih TARLACI
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Country: TR
E-mail: fatihtarlaci_AT_mu.edu.tr

Yazar 4
Name: Bilal DURMUŞ
Org: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Country: TR
E-mail: bilal_AT_mu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)guncelsariman_AT_yahoo.com 5058048988
Anahtar KelimelerWeb Servis, Ldap, Kullanıcı Yönetimi.
ÖzetYazılımlar için web servis destekli bütünleşik hesap yönetimi. Yazılımların günlük hayatta kullanımının giderek artması daha hızlı ve kullanılabilir yazılımların geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Yazılımlar geliştirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli konuların başında otomasyondan yararlanacak kullanıcıların belirlenmesi ve yönetilmesi gelmektedir. Özellikle üniversite ve kamu kuruluşları gibi kendi yazılımlarını geliştiren bilgi işlem merkezlerinde yazılımların kullanıcı yönetimlerine olan önem giderek artmaktadır. Aynı kullanıcılar, geliştirilen otomasyonları farklı yetkilerde kullanmaktadır. Fakat her otomasyon için belirlenen kullanıcı adı ve şifre, kullanıcılar üzerinde gereksiz bir yük ve şifre karmaşasına yol açmaktadır. Üniversite bünyesinde çalışan akademik ve idari personel yanında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri de bu tür uygulamalardan zarar görmektedir. Kullanıcı yönetimi karmaşası aynı zamanda yazılımı geliştiren uzmanlar için de büyük bir zaman kaybına neden olmaktadır. Her uygulamada ayrı bir kullanıcı tanımlama ve şifre hatırlatma sistemi geliştirilmesi gerekmektedir. Bütünleşik bir kullanıcı yönetim modeli hem kullanıcılara hem de yazılım geliştiricilerine büyük rahatlık sağlayacaktır. Bu çalışmada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yazılımlara tek bir kullanıcı adı ve şifre ile girilebilmesi amacıyla SSL destekli bir web servis mimarisi geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında kullanıcılara ait şifre bilgilerinin ele geçirilmemesi amacıyla geliştirilen web servisi, SSL (Secure Socket Layer) güvenlik protokolü ile korunmuştur. Web servisi kullanılarak farklı yazılım dillerinde geliştirilen uygulamalar için programlama dili bağımsız bağlantı sağlanmıştır. Web servisleri xml mesajlaşma apilerdir. Farklı sistemleri birbirleriyle haberleştirebilmektedir. Geliştirilen proje kapsamında üniversiteye kaydını yaptıran öğrenci ve personel için otomatik Ldap hesabı açılmaktadır. Ldap hesabıyla birlikte aynı kullanıcı adı ile e-posta hesabı da verilmektedir. Üniversite otomasyonlarında bu bilgilerden başka hiçbir giriş bilgisi kullanılmamaktadır. Geliştirilen web servisi ldap veritabanından çeşitli sorgulamalar yaparak kullanıcıya ait giriş bilgilerini iletmektedir. Yazılım geliştiriciler bu servisi SSL güvenlik sertifikasının yanında giriş fonksiyonuna sistem yöneticisinin belirlediği ve sadece bu servisi kullanacak yazılım geliştiricilerin bildiği bir kullanıcı adı ve şifre ile beraber otomasyondan gelen kullanıcı adını ve kullanıcı şifresini iletir. Geliştirilen web servisi iletilen bilgilerin ldap sorgulamasının ardından sisteme giriş yapıp yapmamasına karar vermektedir. Ayrıca ldap veritabanında kullanıcının aktif veya pasif olduğu bilgisi de iletilmektedir. Web servis sayesinde login işlemleri için kullanıcılar farklı uygulamalara ait veri tabanlarında sadece yetkileriyle tutulmaktadır. Veritabanında kullanıcıya ait bilgiler için ayrıca alanlar ayrılmasına gerek kalmadan servis fonksiyonundan kişi bilgileri çekilebilmektedir. Web servis mimarisi asp.net ile 3 katmanlı mimari yapısında geliştirilmiştir. Geliştirilen proje kapsamında üniversite otomasyonlarında kullanılan web servisleri aynı çatı altına toplanmıştır. Personel otomasyonu, öğrenci işleri otomasyonu, geçiş kontrol sistemi, santral veri tabanlarına ait web servisleri tek bir domain altına toplanarak bütünleşik bir yapı oluşturulmuştur. Ayrıca Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (Mernis) kullanılarak ldap tan gelen tc numarasına göre kişinin kimlik bilgileri de ayrı bir entity yapısında verilmektedir. Çalışma kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yazılımlar bu projeye entegre edilmekte ve tek bir sistem üzerinden kullanıcı yönetimleri gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılar şifre hatırlatma işlemleri için tek bir arayüzü kullanarak şifrelerini yenileyebilmektedirler. Web servis mimarisi geniş bir yapıda geliştirilerek ldap veritabanını kullanan diğer üniversite ve kurumlar için de bir model oluşturmaktadır.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Veri Madenciliği
Veri Tabanı ve Yönetimi
Web Servisleri
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC