XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBazı Doğrultucu Devrelerin Performans Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: İbrahim Atlı
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ibrahimatli_AT_karabuk.edu.tr

Yazar 2
Name: Mehmet Akbaba
Org: Karabük Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mehmetakbaba_AT_karabuk.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ieeegL_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeler3 Fazlı Tam Kontrollü Doğrultucular, Çalışma Modları, Performans Parametreleri, Kritik Ateşleme Açısı Hesaplama
Özet3 Fazlı Tam Kontrollü Tam Dalga Doğrultucu Devrelerinde Modların Belirlenmesi ve Performans Parametrelerinin Analizi Doğrultucu devreler güç elektroniği devreleri arasında önemli yer tutmaktadır. Bu devrelerin performans parametrelerini hesaplayan çok sayıda paket program bulunmaktadır. Ancak bu paketlerin çoğu eğitim amaçlı olmaktan çok profesyonel amaçlıdır ve genellikle performans parametreleri nümerik olarak hesaplanır, sonuç bir programın çıktısında birer sayı olarak elde edilir. Bu yaklaşım güç elektroniği eğitimi alan öğrencilere yararlı olmakla birlikte, doğrultucu devrelerin çözümleri ile devrenin fiziksel davranışından kaynaklanan çalışma modları arasında açık bir ilişki kurmazlar. Bu çalışmada tüm doğrultucu devrelerin çalışma modlarını analitik olarak analiz edip performans parametreleri ile çalışma modları arasında açık ilişkiler kurmak amacıyla geliştirilen yeni bir yazılımdan bir örnek olarak, 3 fazlı tam kontrollü doğrultucu devre ele alınmıştır. Söz konusu devrenin davranışı çalışma modlarına göre analiz edilmiş ve performans parametreleri bu yaklaşıma göre dökümlenmiştir. Modları birbirinden ayıran kritik ateşleme açısı analitik bir ifade ile belirtilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Acik Ders Malzemeleri ve MOOC
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC