XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkŞehir Hastanelerinin Entegre Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminde Beklentiler
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bilal Ak
Org: Toros Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bilal.ak_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)Aybike Ak, aybikeak85_AT_hotmail.com, Tel: 0 533 370 61 48
Anahtar KelimelerŞehir hastanesi, entegre sağlık Bilgi Sistemi,sanallaştırma, HL-7, CMMM,Sistem odası
ÖzetSağlıkta Değişim Kapsamında Şehir Hastanelerinin Entegre Sağlık Bilgi Yönetim Sisteminde Yeni Beklentiler Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında Sağlık Bakanlığı merkez ve hastane organizasyonlarında değişimler olmuştur. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler sonucunda Sağlık Bakanlığı merkez yapısında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Yatırımlerı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü gibi yeni kurumlar oluşturulmuş, hastaneler Kamu Hastaneler Kurumu Başkanlığına bağlanmış, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından planlanan şehir hastaneleri projeleri ve onun gerektirdiği bilgi çeşitleri ve onun elde edilmesine yönelik yeni modüller, entegrasyonlar, TS ISO IEC 15504/spıce, TSE; TS 13298 elektronik belge yönetimi standardı, yazılım kalitesi (TS İSO/ IEC 25051), yazılım yaşam döngüsü süreçleri (TS İSO/IEC 12207), sistem yaşam döngüsü süreçleri (TS ISO/IEC 15288), TS ISO IEC 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi,TS ISO IEC 20000-1 bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemi, CMMI, HL-7, JCI, standartları, Sistem odası, PACS, Sanallaştırma vb Hastane Bilgi Sistemlerindeki yeni gerekler ve değişikliklerin neler olacağı ortaya konulacaktır.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC