XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkApolitik Olanın Politikleşmesi ve Politik Olanın Dijitalleşmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ulaş Başar Gezgin
Org: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ulasbasar_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerMedya psikolojisi, sosyal psikoloji, sosyal medya çalışmaları, siyasal katılım ve medya etkileri.
ÖzetArtan düzeylerdeki siyasal katılımın zamansal-uzamsal bir coğrafyası olarak Türkiye?nin 2013?ü, içiçe geçmiş iki sürece gömülü durumda: Apolitik olanın politikleşmesi ve politik olanın dijitalleşmesi. Bu iki eğilim, yalnızca artan düzeylerdeki siyasal katılıma katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda, sosyal medyanın her yerde birdenliği yoluyla, resmi siyasal iklime yönelik bir geribildirim ve ileribildirim düzeneği olarak hizmet veriyor. Sosyal psikolojik bir açıdan, bu siyasal diriliş, siyasal etkililik (political efficacy) kavramıyla (siyasal eylemlerin dünyayı değiştirebileceğine duyulan inanç) sıkıca birbirine bağlı. Bu açıdan, siyasal etkililik, yalnızca siyasal ve toplumbilimsel bir değişken değil, aynı zamanda algılarla ilgili olan ve sözümona ?toplumsal olgular?la ilgili olmayan sosyal psikolojik bir değişken. Bu ayrım, neredeyse tümüyle, muhalefeti ve protestoları nesneleştiren açıklamalarla (örneğin, yapısal etmenler, işsizlik, başka bir seçeneğin kalmaması vb.) özneleştiren açıklamalar (örneğin, duygular, inançlar, tutumlar, kararlar vb.) arasındaki ayrıma, özgür irade ile belirlenimcilik tartışmalarına ve bir de, kitle iletişim modelleriyle kullanımlar ve doyumlar modelleri arasındaki ayrıma karşılık geliyor. Anonimlik, nonimlik, südonimlik, inanılırlık, çokyönlülük ve kullanıcı-üretimi medya, siyasal etkililik algısını bir ölçüde kolaylaştırıyor. İkincisi, sosyal medya kullanımı, insanların, kullanıcı adını ve/ya da profil fotoğrafını değiştirmek, protesto paylaşımları yapmak, devlet temsilcilerine tvit atmak, video üretmek, düzenlemek, altyazılamak, dilekçe imzalamak vb. gibi sert ve yumuşak muhalefet biçimlerini içeren geniş bir tayfta protesto yapmalarına olanak sağlıyor. Bu bağlamda, bu çalışma, apolitik olanın politikleşmesini ve politik olanın dijitalleşmesini birbirine koşut süreçler olarak tartışıyor.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
Digital Aktivizim, Siber Kültür
İnternet ve Sosyal Bilimler
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Yeni Medya
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC