XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKurumlarda Kriptografik Anahtar Yapıları ve Kullanımları Üzerine Bir İnceleme
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Gülyurt
Org:
Country: TR
E-mail: mgulyurt_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ediz Şaykol
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ediz.saykol_AT_beykent.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerS?ifreleme Anahtarları, Anahtar Yönetimi, S?ifreleme Teknolojileri, Donanım Güvenlik Modülleri
ÖzetGünümüz bilgi teknolojileri dünyasında bilginin her geçen gün öneminin ve yaygınlıg?ının artması, bilgiye her noktada eris?ilebilme isteklerinin artıs?a geçmesi ile beraber bu hususlara izin verecek olan teknolojik gelis?meler hızla gelis?mektedir. Eski çag?lardan bu yana bilginin korunması beraberinde bir çok çözümü getirmis?, Kriptoloji ise günümüze kadar en efektif s?ekilde kabul görmüs? çözüm yolu olarak kendini ispatlamayı bas?arabilmis?tir. Kriptoloji, bilginin korunmasında dog?al bir antikor görevi görmüs?, bilginiz nerede olursa olsun kontrolünüz dıs?ındaki kis?ilerce eris?ilebilmesini engellemeyi bas?armıs?tır. Artan saldırılar kars?ısında bilgiye anlık koruma sag?layan çözümler yetersiz kalmıs?, özellikle büyük kurumların sahip oldug?u verilerin korunması için bilgilerin s?ifrelenmesi vazgeçilmez bir çözüm olmus?tur. Bilgilerin korunmasında kullanılan kriptoloji her ne kadar etkili bir çözüm olarak görünse de yönetimi ve uygulanmasında yapılacak hatalar bu etkili çözümü etkisiz hale getirebilmektedir. Bilgilerin s?ifrelenmesinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususların bas?ında s?ifreleme anahtarlarının güçlü ve güvenilir olması, s?ifrelenen bu anahtarların kontrol altında tutulması gelmektedir. Bu çalıs?ma, s?ifreleme anahtarlarının kullanım alanlarına göre nasıl yönetilmesi gerektig?ini örneklerle açıklamaktadır.
Başlıklar AB-Bildiri
Kriptoloji ve E-imza
Kurumsal İnternet Politikaları
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC