PHP 101

Eğitmenler:
    Ramazan Terzi <rt [at] rterzi.com>
	Hamza Bulat <xbarter [at] gmail.com>
	Onur Canalp <onur.canalp [at] gmail.com>
	Adil İlhan <adilmedya [at] gmail.com>
	Hidayet Doğan <hdogan [at] gmail.com>
	R. Engür Pişırici <engur [at] uzay.eu>

Süre: 4 gün

Hedef Kitle: PHP öğrenmek isteyen yazılım geliştirici adayları.

Katılımcılardan Beklenenler:
    Katılımcılar kendi bilgisayarlarını getirmekle yükümlüdür.
    Getirdikleri bilgisayar üzerinde VirtualBox adlı sanallaştırma
    yazılımının yüklü olması gerekmektedir. Ayrıca, temel yazılım
    konseptlerine aşina olmaları beklenmekte, en azından nesneye dayalı
    programlama kavramı hakkında da bir fikirlerinin olması
    beklenmektedir.

    VirtualBox programını http://www.virtualbox.org adresinden
    indirebilirsiniz.

Kurs Konuları:
    Dilin yapısı
    Değişkenler
    Sabitler
    Diziler (Array)
    Operatörler
     - Aritmetik
     - Mantıksal
    Koşullar
    Döngüler ve yinelemeler
    Fonksiyonlar
    Sınıf ve nesneler
     - Kalıtım
     - İstisnalar
     - Abstract sınıflar ve interface
    Web ve HTTP protokolü
    Web programlama 
     - Süper-global/ortam değişkenleri
     - Çerezler
     - Oturumlar
     - Dosya yükleme
    Veritabanı işlemleri
    Web güvenliği