Ruby on Rails 101

Eğitmen

Asistan Eğitmen

Başvuru Şartları

Katılmadan Önce Yapılması Gerekenker

Kurs İçeriği

Başlangıç

Rails İle Isınma Turları

Temel Rails Bileşenleri

Derinlemesine Rails

Araçlar ve Alet Çantası

Uygulamanızın Yayınlanması (Deployment)

Bu bölümde Rails uygulamanızın Heroku’ya ve standart bir VPS’e gönderilmesi anlatılacaktır. Deploy öncesi uygulamanız local ortamda Production’a çekilecek ve test edilecektir.

Heroku

VPS

Standart bir VPS’e deploy için https://github.com/lab2023/playbook/blob/master/development/server.md kaynağından bahsedilecektir.

Topluluk (Community)

Soru & Cevap

Bu bölümde katılımcıların kurs hakkındaki genel soruları cevaplandırılacaktır.