XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkPython ve Django ile Web Uygulaması Geliştirme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Özge Barbaros
Org: Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi
Country: TR
E-mail: ozge.barbaros_AT_boun.edu.tr

Yazar 2
Name: Mete Bilgin
Org: Bilyoner.com
Country: TR
E-mail: metebilgin48_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Ahmet Can Kepenek
Org: Infoowl
Country: TR
E-mail: ahmetcan.kepenek_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerpython,django,web application
ÖzetEğitimin amacı Python programlama dilinin temellerini kavrama. Python programlama dili ile Django çatısı kullanılarak web uygulaması geliştirmeyi öğrenme.

Eğitime katılacaklardan bilgisayarları ile gelmeleri, bilgisayarlarına Eclipse 3.8.x ve Python 2.7.x kurmaları ve en az bir programlama dili biliyor olmaları beklenmektedir. Azami katılımcı sayısı 50'dir. Katılımcı sayısı 10 ve üzeri olursa kurs açılacaktır.

Konular:

1. Gün
-- Python calışma ortamının hazırlanması
 1. Eclipse + PyDev Kurulumu
 2. İlk programı calistirmak (Hello World)
-- Koşula bağlı durumlar ve donguler
 1. if,else,elif
 2. while,for,range,len,break,continue,in
-- Fonksiyonlar
 1. Fonksiyon tanımlama
 2. Fonksiyon cagirma
 3. Built-in Fonksiyonlar
 vs.
-- Moduller
 1. import ...
 2. import ... as ...
 3. from ... import ...
-- Veri yapıları
 1. List
 2. Tuple
 3. Dictionary
 4. set
 vs.
-- OOP

2. Gün
-- MVC yapısı
-- Django kurulumu, Veri tabaninin olusturulmasi
-- Django'ya genel bir bakış (İlk basit uygulamanın olusturulması)
-- Modeller ve veritabanı
-- HttpRequest

3. Gün
-- Django formları ile calismak
-- Template dili
-- Views
-- Kullanici yetkilendirme
-- settings.py

4. Gün
-- Örnek uygulama
Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC