XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkJava 101
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer Özkan
Org: OpsGenie
Country: TR
E-mail: omer_AT_ozkan.info
Anahtar Kelimelerjava, nesneye yönelik programlama, yazılım mühendisliği
Özet

Amaç: Temel programlama, veri yapıları ve temel düzeyde nesneye yönelik programlama bilgisine sahip olup da Java programlama diline başlangıç yapmak isteyenler için düzenlenen kurs programıdır. Kurs sonunda katılımcılar nesne yönelimli programlama (Object oriented programming) öğrenip, Java ile ilgili teknolojilerde kendilerini geliştirebilmek için temel oluşturacak bilgi birikimine sahip olacaktır.

Hedef Kitle

- Temel algoritma, veri yapıları ve temel düzeyde nesne yönelimli programlama bilgisi olan,
- Başka bir programlama dilini bilen ve Java'ya başlangıç yapmak isteyen,
- Uzun zaman önce Java ile tanışmış fakat ilerleyememiş, temiz ve hızlı bir başlangıç yapmak isteyenler kişiler için hedeflenmiştir

Katılımcılardan İstenenler:

- Herhangi bir linux dağıtımı yüklü dizüstü bilgisayarını getirmesi (Sanal makine tercih edilmemelidir. Mümkünse OpenSuse, Ubuntu veya Fedora dağıtımlardan biri tercih edilmelidir )
- Sistemlerine OpenJDK 7(veya üzeri) yüklemeleri
- Eclipse Luna (veya bir önceki sürümü Kepler) yüklemeleri gerekmektedir.

Not: Kurs sırasında herhangi bir yükleme işlemi yapılmayacaktır. O yüzden mutlaka yazılımların yüklü olması gerekmektedir. Yazılım yüklemeleri için gereken döküman katılımcılara özel olarak eposta gönderilecektir.

​Kontenjan ve Kursiyer Seçimi:

Katılımcı sayısı 30 ile sınırlandırılmıştır. Başvuru sayısı fazla olması halinde adaylara 3 gün içerisinde doldurması gereken anket gönderilecektir. Cevaplanan anketler sonucunda kursa uygun olan katılımcılar seçilecektir.


Konular:
Konu listesi ve sırası, katılımcılara ve konu işleme zamanına bağlı olarak değişebilir. Genel liste aşağıdaki gibidir:

1. Gün

Java’ya giriş
JDK, JRE, JVM, Java Versiyonları
Java ile İlk Program
Veri Tipleri, Operatörler, String
Döngü ve Koşul
Sınıflar ve Nesneler
Metodlar
Construction
Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş
Kapsülleme (Encapsulation)
Kalıtım (Inheritance)

2. Gün

Polimorfizm
Soyutlama (Abstraction)
Casting
Interface & Abstract Sınıflar
Statik ve Final

3. Gün

Exception Handling (Checked & Unchecked)
Diziler (Array)
Generic

4. Gün

Collections (List, Set, Map, Iteration)
Enumeration
Mutable & Immutable
Inner Class
String & StringBuilder
SOLID

Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC