XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAndroid Uygulama Geliştirme - D
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aykut Taşdelen
Org: Bahçeşehir Üniversitesi / Wissen
Country: TR
E-mail: info_AT_aykuttasdelen.net
Anahtar Kelimelerandroid, mobil, yazılım geliştirme, dizayn patern, arduino, uml, gof, mimari, web servis, sensör, art, dalvik
Özet

Android Uygulama Geliştirme ve Yazılım Mimarisi Eğitimi


Amaç: Katılımcıların Androidiçin uygulama geliştirme tekniklerini öğrenmesi

Hedef Kitle: C#, Java veya C++ dillerine orta seviyede hakim bu platformda uygulama geliştirmek isteyenler.

Hedeflenen Kazanım: Kurs sonunda Android uygulaması geliştirmek için temel bilgiye sahip olmak. Ayrıca UML, dizayn prensipleri ve paternleri konularında bilgi edinmek.

Ön Koşullar: Java, C# veya C++ dillerine ve OOP paradigmasına orta seviyede hakimiyet.

Katılımcı Limiti: 50 kişi

Eleme Yöntemi: Kursa başvurular bilgi düzeyi ve katılımcının kurstan beklentisini ifade eden yazısı baz alınarak değerlendirilecektir.

Hazırlık Aşaması: Başvurusu kabul edilen katılımcıların bilgisayarlarında Android SDK + Android Studio kurmuş olmaları gerekmektedir.

Kurs İçeriği:

1. Gün İçeriği

 • Android programlamaya giriş (Araçların kurulumu, temel kavramlar …)
 • Android’e yazılım geliştirme seçenekleri (NDK, Java, Eclipse, Android Studio, Monodroid, …),
 • Dalvik ve ART sanal makinelerinin aşağı seviyeli çalışma detayları
 • 2
 • Kullanıcı arayüzü bileşenleri (View'lar, Layout'lar, Activity'ler, Fragment'ler, …),
 • Diyalog pencereleri
 • Dizayn paternlere giriş Facade, FactoryMethod gibi paternler

2. Gün İçeriği

 • SQLite ile Android’te veritabanı işlemleri
 • Katmanlı mimariye göre Android’te uygulama geliştirme
 • Preferences Mekanizması
 • Menu, ActionBar ve Command Patern’inin menüler için kullanımı

3. Gün İçeriği

 • Custom Adapter yazımı
 • İleri seviye kaynak kullanımı
 • Android dosya sistemi ve dosya işlemleri
 • Content Provider’lar
 • Broadcast mekanizması
 • Sensörler
 • Observer patern'i

4. Gün İçeriği

 • Android Servis’lerinin geliştirilmesi
 • Android için Web Servis’lerin geliştirilmesi kullanımı
 • Android’te multi media işlemleri
 • Android’te multi thread ve asenkron programlama (asynctask)
 • Animasyon
 • 2D Çizim işlemleri
 • Android için web servis yazmak ve kullanmak
 • SMS ve telefon özellikleri
 • Android sistem servisleri (NotificationManager, Vibrator, ...)
 • FrontController, Strategy, RemoteProxy, HttpInterceptor, DependencyInjection paternlerinin mimariye uygulanması
Başlıklar AB-Kurs
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Web Servisleri
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC