XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkRuby on Rails İle Proje Geliştirme Atölyesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Muhammet Dilek
Org: Lab2023 Bilişim Teknolojileri AŞ
Country: TR
E-mail: muhammet.dilek_AT_lab2023.com

Yazar 2
Name: Leyla Kapı
Org: lab2023
Country: TR
E-mail: leyla.kapi_AT_lab2023.com
Anahtar Kelimeler
Özet
Proje Geliştirme Süreci
===============

- Git, Github, GitFlow, Semver, Huboard(Kanban) teknolojilerinin anlatılması.

- Proje modellemesi yapılacaktır.

- Projenin oluşturulması ve github reposu güncellemeleri (Issue, milestones).

- Rails generator’ ların projeye göre düzenlenmesi.

- Projenin kodlanması.

- Projenin herokuya deploy edilmesi.

- Projenin güncel bir ubuntu sunucusuna deploy edilmesi.

Başlangıç
===============

- Çevik programlama araçları

-- Git, GitHub

-- GitFlow

--- http://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/index.tr_TR.html

--- http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

-- Semver https://github.com/lab2023/semver/blob/master/semver_tr.md

-- Huboard Kanban 
https://github.com/lab2023/playbook/blob/master/development/cevik_proje_yonetimi.md#huboard

Projede Anlatılacak Gemler
===============

- cybele

- haml, haml-rails

- bootstrap-sass

- responders

- exception_notification

- simple_form

- show_for

- rails_config

- devise

- will_paginate

- paperclip

- kangal

- ransack

- hierapolis-rails

- breadcrumbs_on_rails

- blankable

- capistrano

- unicorn

Deploy İşlemleri
===============

- Heroku

-- Heroku Toolbelt / Heroku GEM kurulumu.

-- Heroku hesabı açılması.

-- Heroku yönetim konsolunun tanıtılması.

-- Heroku’ya deploy.

- VPS

-- Standart bir VPS’e deploy yapılacaktır.
Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC