XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKriptografi -1-
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Murat Cenk
Org: ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü
Country: TR
E-mail: mcenk_AT_metu.edu.tr

Yazar 2
Name: Murat Demircioğlu
Org: ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü
Country: TR
E-mail: demircioglumurat_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Ömer Utku Erzengin
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi, İstatistik Bölümü
Country: TR
E-mail: ouerzengin_AT_hotmail.com

Yazar 4
Name: Zülfükar Saygı
Org: TOBB ETU, Matematik Bölümü
Country: TR
E-mail: zsaygi_AT_etu.edu.tr

Yazar 5
Name: Ahmet Sınak
Org: ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü
Country: TR
E-mail: ahmet.sinak_AT_metu.edu.tr

Yazar 6
Name: Halil Kemal Taşkın
Org: ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü
Country: TR
E-mail: halil.taskin_AT_metu.edu.tr

Yazar 7
Name: Hamdi Murat Yıldırım
Org: Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
Country: TR
E-mail: hmurat_AT_bilkent.edu.tr

Yazar 8
Name: Oğuz Yayla
Org: Atılım Üniversitesi, Matematik Bölümü
Country: TR
E-mail: oguz.yayla_AT_parttime.atilim.edu.tr
Anahtar KelimelerKriptografiye Giriş; Kriptografinin uygulamaları
Özet	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Kriptografinin Temelleri ve Bilgi-İletişim Teknolojilerindeki Uygulamaları


Eğitmenler: Murat Cenk1, Murat Demircioğlu1, Ömer Utku Erzengin2, Zülfükar Saygı3 ,Ahmet Sınak1, Halil Kemal Taşkın1, Oğuz Yayla5 , Hamdi Murat Yıldırım4


1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü

2Süleyman Demirel Üniversitesi, İstatistik Bölümü

3TOBB ETU, Matematik Bölümü

4Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

5Hacettepe Üniversitesi, Matematik Bölümü

E-posta adresler:mcenk@metu.edu.tr, demircioglumurat@gmail.com, omererzengin@sdu.edu.tr , zsaygi@etu.edu.tr, ahmet.sinak@metu.edu.tr, halil.taskin@metu.edu.tr, oguz.yayla@gmail.com, hmurat@bilkent.edu.tr
AMAÇ: Bilgi güvenliği ve kriptografinin temelleri; modern kriptografik algoritmaları (AES, RSA, SHA-2 ve SHA-3 vb.) ve kullanım alanları (rastgele sayı üreteçleri, X.509 sertifikaları ve Açık Anahtar Altyapısı, elektronik imza, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), kriptografik protokoller: SSL/TLS, PGP vb.); gerçek hayat uygulamaları için standartların tavsiye ettiği kriptografik algoritmaların parametreleri ve gerçekleştirme önerileri; kriptografik protokol güvenliği ve Kriptografi kullanan uygulamalar ile ilgili kurs katılımcılarına gerekli yönlendirmelere değinilerek konu ile ilgili farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır.

Eğitimin belli aşamalarında konuları örnekler ile sunmak adına kriptoloji eğitim yazılımı Cryptool (https://www.cryptool.org), openssl ve Sage matematik yazılımı

(http://www.sagemath.org/doc/reference/cryptography/index.html) kullanılacaktır.HEDEF KİTLE: Başta Üniversite öğrencileri, akademisyenler, kamu ve özel kurum çalışanları olmak üzere kurs konusuna ilgi duyan herkes.


HEDEFLENEN KAZANIM: Kursiyer kriptografinin temelleri ve bazı uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olacak; bilgi güvenliği ile çözümleri daha bilinçli şekilde geliştirdiği uygulama ve çözümlerde kullanır hale gelecek ve kendisini bu alanlarda geliştirmek isterse eğitmenler tarafından sağlanan ilgili kaynak ve yönlendirmelerden faydalanabilecek.


KURSİYER SAYISI: Kursun verileceği anfinin kapasitesi ile sınırlıdır.


SEÇİM YÖNTEMİ: Maksimum kursiyer sayısına ulaşılana kadar kayıt olanlar seçilecektir. Kayıt olupta kursa gelmeyenler seneye gerçekleştirelecek ilgili eğitimlere kabül edilmeyecektir.


İçerik:

1.gün

 1. Temel Kavramlar (3 SAAT)

  1. Güvenlik Hedefleri (Gizlilik, bütünlük, kimlik denetimi, inkar edememe

  2. Kriptografi, kriptoloji, kriptanaliz kavramları

  3. Şifreleme, şifre çözme, açık metin, kapalı metin

  4. Klasik Şifreleme Sistemlerinden örnekler

  5. Anahtar uzunlukları

  6. Saldırı çeşitleri (Aktif/Pasif)

  7. X.800 Standardı


 1. Simetrik Kriptografi (3 SAAT)

  1. Blok şifreler

  2. Akan şifreler

  3. Uygulamalar

ETÜT (Kripto Proje Toplantısı)(17:30-18:30)


2.gün


 1. Sayılar ve Modüler Aritmetik (0.5 SAAT)

 2. Özet (Hash) Fonksiyonlar (1 SAAT)

  1. Güvenlik kriterleri

  2. SHA-1,-2 ve -3

 3. Mesaj Kimlik Doğrulama Kod Algoritmaları (1.5 SAAT)

  1. Giriş

  2. HMAC

  3. Kimlik Doğrulamalı Şifreleme

 4. Asimetrik Kriptografi (3 SAAT)

  1. Kullanım alanları

  2. Anahtar Paylaşımı

  3. RSA, DSA

  4. Eliptik Eğri Kriptografisi

  5. EDSA

  6. Algoritma karşılaştırmaları ve Anahtar uzunlukları

 5. Kriptografik Protokoller

 1. Sır Paylaşım Şemaları3.gün


 1. Açık Anahtar Altyapısı (1.5 SAAT)

  1. X.509 Sertifikaları

  2. Bileşenleri

  3. Sertifika dağıtım senaryoları

  4. E-imza/Mobil imza


 1. Kayıtlı Elektronik Posta (1.5 SAAT)

  1. Uygulama Alanları

  2. Standartlar


 1. (1.5 SAAT)

 1. Blok şifreler çalışma modları (Mods of operations)

 2. Rastgele Sayı Üreteçleri ve üretilen dizilerin analizleri


 1. Kriptografik Protokoller (1.5 SAAT)

  1. Giriş, Tanımlar

  2. PGP

  3. SSL/TLS

  4. Güvenlik Testleri

  5. Uygulamalar

ETÜT (Kripto Proje Değerlendirmesi) (17:30-18:30)


4.gün


  1. Kriptografik algoritmalar ve parametreleri öneren standartlar


  1. Bilgi Güvenliği Standartları


 1. Kriptografi Kullanan Uygulamalar

  1. Darknetler (tor, i2p)

  2. VPN

  3. Bitcoin

  4. Ransomware

  5. Günlük yaşamda kripto: Tüm disk şifrelemesi, parola yönetimi vb.

  6. Kablosuz ağlar, uydu yayınları, GSM, whatsapp vb., akıllı kartlar, arabalar, akıllı evler vs. ve güvenlik seviyeleriBaşlıklar AB-Kurs
Kriptoloji ve E-imza
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC