XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkRuby 101
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Sıtkı BAĞDAT
Org:
Country: TR
E-mail: sbagdat_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Umurcan GÖRÜR
Org:
Country: TR
E-mail: mail_AT_ugorur.com
Anahtar Kelimelerruby, nesne yönelimli programlama
Özet

Ruby 101

Başvuru Koşulları
=================
- Herhangi bir programlama dilini biliyor olmak.
- Nesne yönelimli programlama hakkında bilgi sahibi olmak.

Katılmadan Önce Yapılması Gerekenler
====================================
- 30-40 dk. sürecek http://tryruby.org serisini bitirmek.
- Temel Linux bilgisine sahip olmak en azından konsol, chmod, tail ve nano veya vim'i basit düzeyde kullanabiliyor olmak.
- Geliştirme ortamlarının hazırlanması. Bu işlem için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
-- Ubuntu 14.04.1 LTS Linux dağıtımını http://www.ubuntu.com/download/desktop adresinden bilgisayarınıza kurmak.
-- Eger OS X kullanıyorsanız, Ubuntu Linux kurmanıza gerek yoktur.
-- Eğer Ubuntu kuracaksanız, performans problemleri yaşamamak için işletim sistemini, sanal makine yerine, bilgisayarınızın herhangi bir bölümüne kurmanız önerilir.
-- Ubuntu veya OS X için https://github.com/lab2023/builder adresinde bulunan bash kurulum scripti'ni kullanınız veya başka bir yolla en az ruby 2.1.0 versiyonunu kurunuz.

Kurs İçeriği
============

Giriş
- Ruby Felsefesi
- Ruby'ninGenel Özellikleri
- IRB ve Ruby Yorumlayıcısının Kullanımı
- Ruby Paket Yöneticisi(RubyGems) ve Bundler
- Ri, RDoc ve Dokümantasyon
- Alternatif Paketler: Pry, Pry-Doc Kullanımı

Temel Kavramlar
- İfade Yapısı ve Mantıksal İfadeler
- Değişkenler, nil ve Sabitler
- Operatörler ve Aritmetiksel İşlemler
- Ekran girdi/çıktı işlemleri
- Fonksiyonel Programlama, Metotlar ve Kapsam
- Temel Kontrol Yapıları
- Ruby programları hakkında diğer temel bilgiler

Standart Ruby Nesneleri
- Ruby'de her şeyin nesne olduğuna ilişkin ispatlar: class, subclass, ancestors vb. metotlar kullanılarak Ruby'nin daha derin incelenmesi.
- Sayılar,
-Metinler, Semboller ve Düzenli İfadeler
- Diziler, Sözlükler ve Aralıklar

Kontrol Yapıları
- Koşullu İfadeler(if, elsif, unless, case, ternaryoperator, …)
- Döngüler(while, loop, for, …)
- Diğer Yineleme Metotları

Metotlar
- Metot Oluşturma ve Çağırma
- Parametre Kullanımı ve Farklı Yöntemler
- Metotlardan Geriye Dönüş
- Bazı Kullanışlı Metotlar

Bloklar, Proc ve Lambda
- Bloklar ve Kullanım Amaçları
- Blokların Metotlarla Birlikte Kullanımı
- Proc ve Lambda Arasındaki Farklılıklar
- Find, merge, map, sort, inject vb. blok kullanan metotlar

Sınıflar
- Nesne Yönelimli Programlama Temelleri
- Sınıf Oluşturma ve Kullanma
- Nesne Oluşturma ve Kullanma
- Örnek Değişkenleri ve Metotları
- Başlangıç ve Okuma/YazmaMetotları
- Sınıf Değişkenleri ve Metotları
- Sarmalama, Kalıtım, Çok Biçimlilik
- Üst Sınıflara Erişime

Modüller
- Modül Oluşturma ve Kullanma
- Ad Alanları
- load, require, extend ve include kullanımı
- Kalıtıma Alternatif Yöntemler
- Enumerable Modülünü İnceleme

İstisna Yönetimi
- İstisna Nedir ve Nasıl Oluşur?
- İstisnaları Yakalama
- Kendi İstisna Sınıflarımızı Oluşturma ve Kullanma

Dosya/Klasör ve Tarih/Saat İşlemleri
- Dosya Yolunun Bulunması, Belirtilmesi
- Dosyayı Okuma, Yazma vb.
- Klasör İşlemleri
- İleriSeviye Dosya ve Klasör İşlemleri
- Tarih ve Saat İşlemleri

Çekirdek, STL ve Bazı Paketlerin İncelenmesi
- Sınıflara Alternatif Olarak Yapıların Kullanılması
- ActiveSupport
- Konsol Uygulamaları hazırlamak için gli ve thor paketlerinin incelenmesi

Grup projelerinin oluşturulması ve sunumu
Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC