Akademik Bilişim Konferansları

Kısa Ders Tanıtım Formu, v1.0


Talep Sahibi Eğitmene Ait Bilgiler

 1. Adı, Soyadı 1. Ünvanı/Görevi 1. Kurum/Kuruluş 1. E-posta 1. Telefonları, iş ve/veya cep 1. Varsa, web satfası URL 1. Tarih 1. Eğitmenin Kısa Biyografisi
Kısa Derse Ait Bilgiler

 1. Kısa Ders Adı 1. Süresi (en az yarım gün bazında, 2 gün, 1.5 gün vb, yarım gün= en az net 2.5 saat)
 1. Kısa dersin hedefi 1. Kısa derse kimler katılabilir? 1. Katılımcılar için ön-şartlar (varsa) 1. Katılımcıların eğitime getirmesi gereken donanım/yazılım (varsa)
 1. Azami katılımcı sayısı (varsa) 1. Kapsanacak Konular: 1. Yarım Gün
  (her bir saat için en az bir konu başlığı)
 1. Kapsanacak Konular: 2. Yarım Gün
  (her bir saat için en az bir konu başlığı)
 1. Kapsanacak Konular: 3. Yarım Gün
  (her bir saat için en az bir konu başlığı)
 1. Kapsanacak Konular: 4. Yarım Gün
  (her bir saat için en az bir konu başlığı)

(ders 2 günden fazlaysa yarım gün bazında ekleyiniz)
 1. Konferans organizasyonundan beklenen donanım/yazılım desteği (varsa) 1. Diğer BilgilerNotlar:

 1. Talep sahibi eğitmenin bu formu doldurduktan sonra, formun tercihan pdf ya da pdf eşdeğeri şeklini http://openconf.ab.org.tr/ adresine yüklemesi gerekmektedir.

AB-KisaDersTanitim-Formu-v1.doc Sayfa 1/ 1