XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkVeri Madenciliği İle Lise Öğrenci Performanslarının Değerlendirilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Semra Yurdakul
Org: Kırıkkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: semrayurdakul_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Taner Topal
Org: Kırıkkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ttopal_AT_kku.edu.tr
Anahtar KelimelerVeri Madenciliği, Öğrenci Performansı, Yapay Sinir Ağı, Çok Katmanlı Algılayıcı
ÖzetBüyük veri hacimleri arasında tutulan, anlamı daha önce keşfedilmemiş, potansiyel olarak faydalı ve anlaşılır bilgilerin çıkarılmasında veri madenciliği teknikleri önemli yer tutmaktadır. Bu çalışma, Kırıkkale İli Anadolu Liselerinde okuyan 11.sınıf öğrencilerine uyguladığımız anket sonucu elde edilen verilerden yararlanarak gerçekleştirilmiştir. Lise öğrencilerine ait 231 adet veri kullanılmıştır. Öğrenci performansına etki eden faktörler belirlenip, başarı ya da başarısızlığa etki eden faktörlerin birbiri ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Ayrıca başarıyı artıracak bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Uygulama Weka 3.7 programı ile yapılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC