XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSınırlı Dikkat İle Rekabet Modelleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Uzay Çetin
Org: Işık Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: uzay00_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Haluk Bingöl
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bingol_AT_boun.edu.tr
Anahtar KelimelerDikkat Kıtlığı, Bilgi Toplumu, Ajan Temelli Modelleme, Oyun Teorisi, İşbirliği
Özetİçinde buluduğumuz dijital çağ bireyleri tüketebileceğinden çok daha fazla bilgi bombardımanı ile karşı karşıya bırakmıştır. Bugün, en kıt kaynak kesinlikle bilgi değildir. En kıt kaynağımız, en değerli varlığımız olan dikkatimizdir. Ekonomi tanım gereği kısıtlı kaynakların yönetimi olduğu için, bugün artık Dikkat Ekonomisi adında bir alt disiplin ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, ajan temelli benzetim modelleri tasarlanıp, kısıtlı dikkate sahip bireylerin taşıyabileceklerinden daha fazla bilgiye maruz kaldıklarında neler olabileceği incelenecektir. İlk benzetim modelinde, bireylerin dikkatini çekmekte reklamın etkisi, ikinci bir modelde ise Prisoner’s Dilemma oyunu özelinde, Dikkat Oyunları incelencektir. Modelimizden çıkan önemli bulgular şunlardır: (1) Bireylerin dikkat kapasitesi ne kadar kısıtlıysa, reklam edilen bilgiye yönelim o denli fazlalaşmaktadır. (2) Ortamdaki sahte ya da yapay bilgi ne kadar artarsa, reklam vasıtasıyla yayılmak istenen bilgi o kadar kabul görmektedir. (3) Rasyonel bireyler arasında işbirliğini arttırmanın etkili yollarından biri, karşılık ilkesine bağlı olarak bencil bireylerin dışlanmasıdır.(4) Prisoner’s Dilemma oyununu oynayan işbirlikçi bireyler için en önemli strateji, dikkatlerini işbirliğinden kaçan ve kendileri için tehlike arz eden, bencil bireylere yöneltmektir.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
İnternet ve Sosyal Bilimler
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkiler
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC