XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkToplu Taşıma Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Akıllı Kart Verilerinin Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Rıza Firuzan
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aliriza.firuzan_AT_deu.edu.tr

Yazar 2
Name: Engin Yıldıztepe
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: TR
E-mail: engin.yildiztepe_AT_deu.edu.tr

Yazar 3
Name: Ümit Kuvvetli
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: TR
E-mail: umit.kuvvetli_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAkıllı Kart Verileri, Kent içi Toplu Taşıma, Hizmet Kalitesi, Büyük Veri
ÖzetToplu Taşıma Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Akıllı Kart Verilerinin Kullanımı Hizmet sektörünün gelişimi ve artan rekabet koşulları hizmet sektöründe kalitenin önemini arttırmış olup bu durum hizmet kalitesinin daha etkin bir şekilde ölçülmesi ve analiz edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Hizmet değerlendirilmesinde genellikle anket yöntemi kullanılmaktadır ancak bu yöntem başta sübjektif olması gibi birçok dezavantaja sahiptir. Tüm hizmet sektörlerinde olduğu gibi gerek hizmet kavramının özellikleri gerek ise verilen hizmetin ölçülmesinde kullanılan sübjektif yöntemler sebebiyle, kent içi toplu taşıma sektöründe de hizmeti değerlendirmek oldukça zordur. Günümüzde toplu taşıma hizmeti veren birçok kurum akıllı kart teknolojisini kullanmakta olup, bu kartlar aracılığıyla elde ettikleri verilerden birçok farklı amaç doğrultusunda yararlanmaktadırlar. Bu çalışmada, akıllı kart verilerinden yararlanarak toplu taşıma hizmetinin değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım ele alınmıştır. Çalışmada, İzmir’deki bir otobüs hattı için yapılan uygulama ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Büyük Veri, Açık Veri, Açık Devlet
Diger
Yönetim Bilişim Sistemler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC