XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkHalk Oyunlarına Katılım ve Öğrenme Sürecine Bilişim Teknolojilerinin Etkisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nezir Kızılkaya
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nezir.kizilkaya_AT_inonu.edu.tr
Anahtar KelimelerHalk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Eğitim
ÖzetÖzet: 21. yüzyıl bilişim teknolojisindeki büyük gelişmeler ile başlamıştır. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler, günlük yaşamı ve insanlar arasındaki ilişkileri derinden etkilemiştir. Bu etki eğitim ve öğretim alanındaki tercihler üzerinde değişikliklere yol açmış, eğitim yöntem ve araçlarında sınırsız olanaklar ortaya çıkartmıştır. Bilişim ve web teknolojilerinin sunmuş olduğu zengin görsel olanaklar ve içerik zenginliği eğitim ve öğretim olanaklarını arttırmış, veriye ulaşmada ciddi kolaylıklar sağlamıştır. Teknoloji ile gelen bu olanaklar halk oyunları antrenör ve usta öğreticileri tarafından da kullanılmaya başlanmış ve bilişim teknolojileri hem çalışmalara katılımı, hem de öğrenme sürecini etkileyen unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı bilişim teknolojilerinin halk oyunları eğitimi ve öğrenme sürecine etkilerini araştırmak, halk oyunları eğitimi için başvurulan kaynak ve yöntemleri geliştirmek amacı ile bilişim teknolojilerinin sağladığı olanakları ve uygulamaları incelemektir. Anahtar Sözcükler: Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Eğitim Folk on the Impact of Participation and Learning Process Information Technology Abstract: 21st century has started with great advances in information technology. Advances in information technology have profoundly affected the daily life and the relationship between people. This effect has led to changes on the preferences in education and training, training methods and tools have emerged with unlimited possibilities. Rich visual features and content richness offered by IT and web technologies have increased educational and training possibilities and provided great easiness to reach the data. These opportunities come with technology began to be used by trainers and masters of folk dances and information technology has become one of the factors affecting both the participation in studies and the learning process. The purpose in this study is to investigate the effects of information technology tin training and learning folk dances and to examine the possibilities and applications provided by information technology with the aim of developing sources and methods applied for the training of folk dances. Keywords: Folk Dancing, Information Technology, Education
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC