XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOnline Bilimsel Araştırma Projeleri (e-bap) Otomasyon Sistemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Adem KORKMAZ
Org: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Country: TR
E-mail: adem_AT_kilis.edu.tr

Yazar 2
Name: Cemal AKTÜRK
Org: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cakturk_AT_kilis.edu.tr

Yazar 3
Name: Tarık TALAN
Org: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tariktalan_AT_kilis.edu.tr
Anahtar Kelimelerbilimsel araştırma projeleri, bap, e-bap
ÖzetProje başvurularının ve matbu formaların çokluğu çok sayıda evrak takibini ve incelenmesini gerektirmektedir. Bunların takibi ve hakem değerlendirmeleri personel açısından oldukça karmaşıktır ve ekstra iş yükleri doğurmaktadır. Bu işlemlerin tek bir çatı altında online olarak takip edilmesi, gelen başvuruların daha sağlıklı olarak arşivlenmesini ve gerekli hakem değerlendirme süreçlerine daha kolay bir ortam sağlayacaktır. Sistemin web tabanlı olması hem hakemler açısından hem de kurum personeli açısından işlerin ofise bağlı kalmadan gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Otomasyon sistemi Asp.Net’de C# dili ile yazılmış veri tabanı sistemi olarak ise MSSQL kullanılmıştır.
Başlıklar Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC