XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilişim Teknolojilerinin Gelir İdaresinde Kullanımı: Vedop Projesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Şennur Öztürk
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sennuro_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar Kelimelere-devlet, VEDOP, Gelir İdaresi
ÖzetBilişim Teknolojilerinin Gelir İdaresiden Kullanımı: Vedop Projesi İnternet ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, tüm dünya ülkelerinde bilgi toplumu olma yönündeki ilerleyişi hızlandırmış ve yapısal dönüşümler yaşamın her alanında kendini göstermiştir. Ekonomi, sağlık, hukuk, ulaşım, haberleşme, asayiş ve akla gelebilecek her alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Türkiye’de de, 1980’li yılların başından itibaren işlemlerde verimlilik, etkinlik, şeffaflık ve kolaylığın sağlanması, güçlü bir kayıt sisteminin oluşturulması ve karar vericilerin bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin geliştirilmesi/hızlandırılması gibi amaçlarla e-Devlet projesine ilk adımlar atılmaya başlanmış ve 1990-2000’li yıllarda bu süreç hızla ilerlemiştir. E-devlet en basit biçimiyle; vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması şeklinde tanımlanabilir. E-Devlet kavramı ve şeffaf devlet anlayışı doğrultusunda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı e-devlet uygulamalarına VEDOP (Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi) projesi ile dâhil olmuştur. VEDOP uygulamalarına 1995 yılında pilot proje olarak başlanmış ve uygulamanın başarılı olmasından sonra 1998 yılından itibaren proje VEDOP1, VEDOP2, VEDOP3 şeklinde güncellenmiştir. Projenin amacı; vergi dairesi işlemlerinin tümünün bilgisayarla yapılarak, iş yükünün azaltılması, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılması, mükellef işlemlerinin kolaylaştırılması, denetim ve takip fonksiyonlarının güçlendirilmesi, vergi idaresi yöneticileri için sağlıklı bir karar destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması ve işlemlerde şeffaflığın sağlanmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda projeden beklenen fayda sağlanmış, hem vatandaş hem de gelir idaresi açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Örneğin; •Vergi tahsilatının parasal anlamda %85'i tam olarak otomasyon ve kontrol altına alınmıştır. •Parasal anlamda Türkiye'deki vergi tahsilatının yaklaşık %55'i Bankalar kanalı ile gerçekleştirilir seviyeye ulaşmıştır. •Kurumlarla tamamen kağıt ortamda gerçekleştirilen veri transferleri, güvenli online veri aktarımı haline getirilmiştir. •Transfer edilen verilerin düzenli ve doğru zamanda mükellef hesaplarına aktarılması sağlanmıştır. •İnternet Vergi Dairesi uygulaması ile vergi mükelleflere vergi dairesinde bulunan kayıtlarını takip ve kontrol edebilme ve aynı zamanda vergi dairelerinde adlarına yapılan işlemleri denetleyebilme olanağı sunulmuştur. •İnternet üzerinden beyanname, ekleri ve bildirimlerin kabulünü sağlayan e-Beyanname uygulaması ile mükelleflere büyük kolaylık sağlanmıştır. •Vergi Denetmenleri Birimlerinin Otomasyonu ile etkin ve mobil vergi denetimine yapma imkanı doğmuştur. •Beyan dışı kalmış vergisel olayları tespit etmek kolaylaşmıştır. •e-Beyanname işleminden sonra vergide tahsilat, haciz, arşivleme ve takip işlemlerinin de elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. Şu anda Türkiye’deki tüm vergi daireleri ve mal müdürlüklerinde VEDOP projesi başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Ör. Grv. Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu üniversitesi AÖF Maliye/Mali Hukuk Anabilim Dalı Tel: 0.222.3350580/2464 Gsm: 0.5436927543
Başlıklar AB-Bildiri
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC