XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkInterPet: Evcil Hayvan Sağlığı Hakkında Bilgiye Erişim Kaynağı Olarak İnternet
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Çiğdem Selçukcan Erol
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cigdems_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 2
Name: Fatma Önay Koçoğlu Bakioğlu
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fonayk_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 3
Name: Zeki Özen
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zekiozen_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 4
Name: Elif Kartal
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: elifk_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 5
Name: Sevinç Gülseçen
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gulsecen_AT_istanbul.edu.tr
Anahtar Kelimelerİnternet Kullanımı, Evcil Hayvan Sağlığı, Bilgiye Erişim
ÖzetBilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi hayatımızın hemen her alanında mevcut alışkanlıklarımızın değişmesine neden olmaktadır. 15-20 sene önce sağlık söz konusu olduğunda başvurduğumuz kaynaklar doktor, eczacı, aile ferdi ya da bir arkadaş olabilirken, zamanla bilgisayar ve internet de bu başvuru listesine eklenmiştir, öyle ki, bilgisayar ve internetin günümüzde listenin ilk sıralarında yer aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bireyler internette yer alan bilginin güvenilirliği konusunda fikir sahibi olmadan bu bilgileri kullanarak, kendileri için farkında olarak ya da olmayarak risk alabilmektedir; ancak bakımlarını üstlendikleri evcil hayvanlarının sağlığı söz konusu olduğunda bireylerin interneti bilgiye erişim aracı olarak kullanıp kullanmadıklarına dair pek fazla araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma kapsamında, evcil hayvanlarının sağlığı söz konusu olduğunda, bireylerin internet kullanım durumunu, bunun yaygınlığını ve internetten edindikleri bilgiler ile sağlık konusunda aldıkları kararların etkinliğini belirleyebilmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda anket yöntemi ile veri toplanarak 110 anket değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların %92’si internetten evcil hayvanlarının sağlığı ile ilgili araştırma yaptığını belirtmiştir. “Evcil hayvanınızı veterinere götürmeden, sadece internetten eriştiğiniz bilgilerle uyguladığınız tedavi genellikle nasıl sonuçlandı?” sorusuna katılımcıların çoğu Tedavi uygulamadım, oldukça az bir kısmı ise Herhangi bir etkisi olmadı ya da Zararlı oldu cevabını vermiştir. Katılımcıların konu hakkında, veterinerlerden, özellikle devletten ve toplumdan beklenti ve önerilerine bulgular kısmında yer verilmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Diger
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC