XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkLinyit Kömürünün Alt Isı Değerinin Bulanık Mantık Kullanılarak Tahmin Edilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mahmut Güleç
Org: Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, Tavşanlı, Kütahya
Country: TR
E-mail: gulecmahmut_AT_gli.gov.tr

Yazar 2
Name: Ali Uçar
Org: Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Kütahya
Country: TR
E-mail: ali.ucar_AT_dpu.edu.tr

Yazar 3
Name: Eyyüp Gülbandılar
Org: Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya
Country: TR
E-mail: eyyup.gulbandilar_AT_dpu.edu.tr
Anahtar KelimelerBulanık Mantık, Kömür Zenginleştirme, Kömür Analizleri, Tunçbilek Kömürü
ÖzetOcaklardan çıkarılan kömürün alt ısıl, nem, uçucu madde, kül ve kükürt değerleri laboratuvarlarda analiz yapılarak bulunmaktadır. Bunlardan ısıl ve kükürt değerleri aletli analiz teknikleri ile belirlenmektedir. Bu ise hem zaman hem de maliyet açısından işletmeleri olumsuz yönde etkilemektedir. Hâlbuki özellikle ısıl değeri, kül ve nem değerleri kullanılarak daha basit yöntemlerle belirlenebilir. Bu çalışmada bu yöntemlerden birisi olan bulanık mantık yöntemini kullanarak alt ısıl değerin planlanmıştır tahmin edilmesi. Bu çalışmada, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü yeraltı ve açık ocak sahalarından üretilen tüvanan kömürlerin Tunçbilek Lavvarında yıkanmasıyla elde edilen ürünlerin kimyasal analiz değerleri kullanılmıştır. Bu analiz sonuçları kullanılarak kömür altı ısı değerini tahmin edebilecek bulanık bir sistemin yazılımı geliştirilmiştir. Bulanık sistemin girişi için nem ve kül değerleri çıkış bilgisi olarak alt ısı değeri kullanılmıştır. Geliştirmiş olduğumuz yazılım ile tahmin edilen alt ısı değerleri ile gerçek laboratuvarda analiz edilen alt ısı değerleri karşılaştırılmıştır. Geliştirilen bulanık mantık modelin alt ısı değerleri ile kömürün gerçek alt ısı değeri arasında istatistiksel olarak önemli bir korelasyon olduğu bulmuştur (R2=0,75, c=0,864 ve p>0,05). Bu sonuçlara göre, geliştirmiş olduğumuz yazılım, kömür analizlerinin belirlenmesinde kullanılabileceğini göstermiştir.
Başlıklar Yapay Zeka
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC