XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAğ Günlüklerinin Kurumsal Düzeyde Kullanılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erdem Erdoğdu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: erdeme_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Mehmet Kesim
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mkesim_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerAğ günlükleri, sosyal medya, kurumsal iletişim, bağlantıcılık
ÖzetWeb 2.0’ın getirdiği yeniliklerin yanı sıra akıllı telefonlar ve tablet cihazlar gibi mobil cihazların gelişimi, sosyal medya ortamlarını zenginleştirmiştir. Bu değişimi açıklayabilecek ve anlamlandırmamızı sağlayacak yaklaşım, dijital çağın öğrenme kuramlarından Bağlantıcılık kuramıdır (Downs, 2011; Siemens, 2005). Bu kuram, bilgi ve fikirlerin çeşitliliğini, kavramlar ve fikirler arasındaki bağların önemini vurgulaması bakımından kurumlar için de hayati önem taşır. Alanyazın, kurumsal örnekler ve çalışmalar incelendiğinde yeniliklerin yakından takip edilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı, kurum içi strateji ve yeniliklerden tüm çalışanların haberdar olması ve bunların kurum çalışanları ile beraber ve açık bir şekilde yürütülebilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır (East, 2010; Goodfellow & Graham, 2007; Holtz, 2004; Poling, 2005; Trewin, 2011). Bu noktada, kurumların bilgi ve iletişim ihtiyaçlarını, kendi durumlarına özel bir şekilde uyarlayabilecekleri sosyal medya ortamları işe koşulabilir. Bu çalışma öncelikle sosyal medya ortamlarının sınıflandırmasını ele almış, kurumların yararlanabileceği işlevler açısından karşılaştırmış, bu ortamlar arasında özellikleri ve kapsamı açısından öne çıkan ağ günlüklerinin, kurum içinde nasıl yapılandırılabileceğini tartışmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
Kurumsal İnternet Politikaları
Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC