XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkServis Odaklı Mimari Güvenlik Tipleri Karşılaştırılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mirsat Yeşiltepe
Org: Yıldız Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Country: TR
E-mail: mirsatyesiltepe_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Ö. Özgür Bozkurt
Org: Yıldız Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Country: TR
E-mail:
Anahtar KelimelerSOA,JAAS, imzalama.
ÖzetGünümüzde veri tabanı sistemleri gibi alt sistemlerin oluşturulmasından çok bu alt sistemlerin birleştirilip, kurumsal yönetim sistemleri gibi, üst karmaşık sistem oluşturulması üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bu üst karmaşık sistemin oluşturulmasının zorluğu yanında oluşturulan sistemin güvenliğinin sağlanması konusu da büyüyen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Zorlukların kaynaklarından birisi de kapsanan alanın genişliğidir. Özellikle bulut bilişimin hayatımıza girmesi ile birlikte sınırları belli olmayan kapsama alanı kavramını ortaya çıkarmış; bu alandaki güvenlik sorunları da yeni bir araştırma konusu oluşturmuştur. Bu çalışmada web servislerinin güvenlik tipleri ve özellikleri ile güvenlik tiplerinin farklılıkları ve kullanıldığı yerler açıklanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC