XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTarımda Bulut Bilişim Teknolojisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Arif Behiç Tekin
Org: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: behic.tekin_AT_ege.edu.tr

Yazar 2
Name: Ahmet Çınar Örün
Org: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: cinarorun_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerTarım, bulut bilişim, hassas tarım
ÖzetDünya nüfusu ve dolayısıyla gıdaya olan talebin artması, sürdürülebilir tarımsal üretimde kullanılan girdilerin etkin ve doğru kullanımını gerekli hale getirmektedir. Hassas tarım, geliştirilmiş bilgi ve kontrol sistemlerinin kullanımıyla kaynak israfının önüne geçmeyi, ürünün net getirisini artırmayı ve üretimden kaynaklanan çevresel kirliliği en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Hassas tarım teknikleri toprak işlemeden hasada kadar bitkisel üretimin her döneminde kullanılabilmektedir. Tarım sektörü dışındaki alanlarda geliştirilen teknolojiler, hassas tarım yaklaşımının etkinliğini artırmaktadır. Bu teknolojilerin biri de bulut iletişimdir. Bulut iletişim temel olarak bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen genel isimdir. Bulut iletişim bu yönüyle bir ürün değil, bir hizmettir. Temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı sağlanarak, mevcut bilişim hizmetinin; bilgisayarlar ve diğer aygıtlar yardımıyla internet üzerinden alınmasıdır. Bu hizmeti sağlayan kuruluşlar, tarım sektörü için de özel programlar üretmekte ve bunun internete bağlı olan tüm platformlardan ve her yerden kullanılmasını sağlamaktadır. Bu makale bulut iletişimin tarım sektöründe kullanımı ve bunun getirdiği faydaları ele almaktadır.
Başlıklar AB-Bildiri
Bulut Bilişim
E-tarım, Tarımsal Bilişim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC