XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkParalel Programlama Ortamları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Elis Soylu
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: elissoylu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Muammer Akçay
Org: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: makcay26_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerParalel programlama, MPI, Java Thread, CUDA, Haskell
ÖzetBu çalışmada paralel programlama mantığından bahsedilip, bu ortamların karakteristik özellikleri üzerinde durulacaktır. Okunabilirlik, kısalık, hata kontrolü, sınıf – metot yapıları, etkinlik, modülerlik ve polimorfizm gibi özellikler incelenecektir. MPI (Message Passing Interface), Java Thread, CUDA (Compute Unified Device Architecture) ve Haskell dilleri üzerinde kısaca inceleme yapılacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
Yüksek Başarım Bilişimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC