XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkeTwinning : Avrupa Okulları Çevrimiçi Ağında Web 2.0 Araçlarıyla Tasarım Temelli Öğrenme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Süreyya GÜLNAR
Org: MEB
Country: TR
E-mail: sureyyagulnar01_AT_gmail.com
Anahtar KelimelereTwinning, Tasarım Tabanlı Öğrenme, Eğitimde Web 2.0 Araçları
ÖzetGelişen dünya ve bunun paralelinde hızla ilerleyen bilişim teknolojileri kullanımı, ülkeleri çağı yakalamak amacıyla işbirliği yapmaya yönlendirmiştir. Bu işbirliğinde temel amaç; uygulamalı ortak eğitim programları ile toplumsal sorunlara en doğru çözümlerin, en kısa sürede, bilgi ağı yardımı ile üretilmesidir. Uluslararası bilgi ağını kullanan ve öğretmenlerin işbirliğine dayalı programlardan birisi de; eTwinning’dir. 2005 yılında Avrupa Komisyonu e-öğrenme programının temel etkinliği olarak başlatılan e-twinning projesine, Türkiye 2009 yılında dâhil olmuştur. Avrupa'da ki Okullar Topluluğu olarak tanımlanan eTwinning, katılımcı ülkelerden öğretmenlerin kaydolabileceği, sanal iletişim kurabileceği, gruplar oluşturarak eğitim-öğretim faaliyetlerini paylaşabileceği bir portaldır. Bu ortak eğitim ağı ile öğretmenler, eTwinning araçlarını kullanarak çevrimiçi tabanlı projelere katılabilir. Ayrıca eTwinning diğer Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen iş birliği projeleri için ortak bulma ve proje yönetiminde tecrübe kazanma olanağı sunmaktadır.Tüm bu içeriğinin yanı sıra öğretmenler eTwinning portalı kullanımı ile öğretim ortamlarını destekleyeci materyaller üretebilmekte ve bu materyalleri portal üzerinden meslektaşları ile paylaşabilmektedir. Bu açıdan eTwinning öğretmenlere tasarım tabanlı öğrenme faaliyetleri ile birlikte web 2.0 araçlarını etkin bir şekilde kullanma olanağı vermektedir. Öğretmenler tasarım temelli öğrenme etkinliklerini planlarken çeşitli basamaklar kullanabilirler. Bu çalışma ile Ülkemizin de içerisinde yer aldığı, eTwinning projesinin daha fazla öğretmen, öğrenci ve akademisyen çevresi tarafından bilinir kılınması ve daha etkin bir şekilde anlaşılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda eTwinning portalı ile tasarım tabanlı öğrenme materyalleri hazırlarken ve projelere dahil olurken kullanılabilecek web 2.0 araçları belirtilmiştir. Tasarım temelli öğrenme ve projelere etkili materyal hazırlamak için izlenmesi gereken yol çeşitli basamaklar altında öneri olarak sunulmuş ve bu basamaklarda ne gibi web 2.0 araçlarının kullanılabileceğine değinilmiştir.Böylece öğretmenlerin eTwinning portalını daha iyi kullanmaları ve dahil oldukları projelere daha etkin materyaller sunmaları amaçlanmıştır. Anahtar Sözcükler: eTwinning, Tasarım Tabanlı Öğrenme, Eğitimde Web 2.0 Araçları Designed Based Learning Steps and Web 2.0 Tools in eTwinning : Community for Schools in Europa Summary : The developing world and advancing information technology has led countries to cooperate in order to capture the era. The main objective of the this cooperation is finding fast and practical solutions for social problems with help of information network. eTwinning is one of the program using the international information network based on cooperation of teachers. eTwinning action has been started by European Comission in 2005 as a core element of e-learning program and Turkey has been participated in 2009. eTwinning, defined as “Community for schools in Europa, is portal providing opportunities teachers from participant countries to be able to register, get on-line communication and share their experience with collegues. Teacher can also take part in on-line projects via this training network. Furthermore, eTwinning also provides opportunities to get experience Project management and to find a partner for other project funded by European Commision. All this content and eTwinning portal enviroment can be produced supportive teaching materials and these materials can be shared by teachers with colleagues through the portal. In this respect eTwinning teachers use web 2.0 tools for design-based learning activities with this portal. Teachers can use a variety of steps when planning the design-based learning activities. This study is intended to be made known eTwinning’s environment by more teachers, students and academics. At the same time, on the eTwinning portal for design based learning can be used while preparing learning materials and web 2.0 tools. This tools are listed so designed based learning and study is explained for effective materials for teacher. Keywords : eTwinning , Designed Based Learning ,Web 2.0 Tools in Education
Başlıklar AB-KısaBildiri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi/Bilişim/(Yeni)Medya Okuryazarlığı
Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC