XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMedikal Sinyaller için Benzerlik Tabanlı Steganografi Uygulaması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Rukiye Karakış
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: rukiyekarakis_AT_gazi.edu.tr

Yazar 2
Name: İrem Çapraz
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail:

Yazar 3
Name: Erhan Bilir
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail:

Yazar 4
Name: İnan Güler
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail:
Anahtar KelimelerMedikal Veri Güvenliği, Görüntü Steganografi, Dicom, Elektroensefalogram.
ÖzetSon yıllarda bilgi ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler medikal verilerin kayıt edilmesi, ulaşılması ve dağıtılması ile ilgili tanımlamaları değiştirmiştir. Medikal veriler, Internet ve açık ağlarda risk altındadırlar. Bu çalışmada epilepsi hastalığının tanı ve tedavisinde kullanılan Elektroensefalogram (EEG) sinyalleri ile Manyetik Rezonans (MR) görüntülerinin, görüntü steganografi teknikleri kullanılarak tek bir ortamda birleştirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda, Dicom (Digital Imaging and Communications in Medicine) uzantılı medikal görüntülerin başlık kısmında tutulan hastaya ait kişisel bilgilerin güvenliği de sağlanmıştır. Görüntü piksellerinin gri seviye benzerlikleri kullanılarak geliştirilen yöntem ile en az ağırlıklı bitler (LSB) yönteminin rastgele çalışması sağlanmıştır. Hastaya ait kişisel bilgiler ve EEG sinyallerine sıkıştırma ve şifreleme uygulanarak, olası saldırılara karşı güvenli hale getirilmiştir.
Başlıklar Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Görüntü İşleme
İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC