XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBulanık Mantık Algoritmaları Kullanarak Kaynak Kod Benzerliği Bulma
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fatma Bozyiğit
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fatma.bozyigit_AT_cbu.edu.tr

Yazar 2
Name: Deniz Kılınç
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: deniz.kilinc_AT_cbu.edu.tr

Yazar 3
Name: Alp Kut
Org: Dokuz EylülÜniversitesi
Country: TR
E-mail: alp_AT_cs.deu.edu.tr

Yazar 4
Name: Muhammet Kaya
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: muhammet.kaya_AT_ogr.cbu.edu.tr
Anahtar KelimelerKaynak kod benzerliği, N-gram, bulanık mantık
ÖzetBir programcı tarafından oluşturulmuş bir yazılımın başkaları tarafından intihali yazılım dünyasında birçok alanda istenmeyen durumdur. Bu çalışmada, özellikle eğitim alanında öğrenciler arasında kod paylaşımının önüne geçmek, ders değerlendirirken haksızlıkların oluşmasını engellemek amacı ile öğrenciler tarafından hazırlanmış olan yazılımların içerisinde hangilerinin benzerlik gösterdiği, benzerlik oranlarının ne olduğu gibi soruların cevabının bulunması hedeflenmektedir. Uygulamanın geliştirilmesinde N-gram ve bulanık mantık algoritmaları yaklaşımı esas alınmıştır. Geliştirilen uygulamanın test çalışmaları Celal Bayar Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği öğrencilerinin uygulamaya yönelik ödev dokümanları üzerinden yapılmıştır. Yapılan uygulamanın çıkarmış olduğu sonuçlar, gerçek değerler ile karşılaştırılarak doğruluk oranı hesaplanmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
Veri Madenciliği
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC