XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÇ.Ü. Tam Öğrenme Çalışmaları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Semseddın Kocak
Org: Cukurova Unıversıtesı Ilahıyat Fakultesı
Country: TR
E-mail: kocaks_AT_cu.edu.tr

Yazar 2
Name: Emrah Yenılmez
Org: Cukurova Unıversıtesı Enformatık Bolumu
Country: TR
E-mail: ceylan_AT_cu.edu.tr
Anahtar KelimelerTam Öğrenme, Çevrimiçi Sınav Sistemleri, Bilgisayar Destekli Eğitim.
ÖzetBloom’un “Tam Öğrenme” (mastery learning) ya da “Okulda Öğrenme Kuramı” adını verdiği kuram; “Öğrencilerin hemen hemen tümünün, bir ünite içinde öğrenilecek yeni davranışların % 70-85 gibi büyük bir kısmını öğrenmiş olmaları” veya bu düzey bir öğrenmeyi sağlama amacını güden bir öğrenme yaklaşımıdır. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde 1998-2007 yılları arasında, Eğitim Bilimleri derslerinde “Tam Öğrenme” ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Tam Öğrenme (Yaklaşımı/stratejisi)’nin, tam olarak uygulandığı; (2001-2002), (2002-2003) ve (2003-2004) girişli, diğer bir deyimle (2005), (2006) ve (2007) mezunu öğrencilerle yapılan çalışmalarda, ÖSYM’nin yaptığı KPSS Eğitim Bilimleri Sınavında, Tam Öğrenme’nin gerçekleştiği görülmüştür. Ayrıca bizim yaptığımız sınavlarda elde edilen başarı ile KPSS’de elde edilen başarı arasında benzerlik bulunmuştur. Bundan sonra Tam Öğrenmenin kısmen yapıldığı ve yapılamadığı yıllarda, diğer bir deyimle, (2002), (2004), (2008), (2009), (2010), (2011) mezunlarında Tam Öğrenmenin gerçekleşmediği, sadece (2003) mezunlarında gerçekleştiği, görülmüştür.
Başlıklar E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC