XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversitelerde Eğitim/Öğretim Destek Ofisleri: Rolleri ve Geleceği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Kürşat Çağıltay
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kursat_AT_metu.edu.tr

Yazar 2
Name: Yeşim Çapa Aydın
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: capa_AT_metu.edu.tr

Yazar 3
Name: Murat Sözer
Org: Koç Üniversitesi
Country: TR
E-mail: MSOZER_AT_ku.edu.tr

Yazar 4
Name: Hasan Akay
Org: Atılım Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakay_AT_atilim.edu.tr

Yazar 5
Name: İpek İli Erdoğmuş
Org: Kadir Has Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ipekili_AT_khas.edu.tr
Anahtar Kelimelerüniversite, eğitim destek ofisi, öğretim, teknoloji
ÖzetDünya’nın gelişmiş ülkelerindeki üniversitelerde öğretimin iyileştirilmesi ve bu amaçla ilgili yeni teknik ve teknolojilerin kullanılması için, bu konuda çalışan birimlerin kurulmasına uzun zaman önce başlanmıştır. Yapılan çeşitli araştırmalarda, üniversitelerin stratejik planlarında belirlenen benzer ihtiyaçların karşılanması için Türkiye’deki üniversitelerde de böyle birimlerin kurulması ve yaygınlaştırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu birimler öğretim elemanları ve öğrenciler için, daha etkin ve verimli öğrenme sağlanmasına yönelik etkinlikler düzenlemeli ve araştırmalar yapmalıdır. Dünyadaki gelişmiş üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan eğitim/öğretim destek ofisi ve benzeri merkezlerin ülkemizde kurulması eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması açısından çok önemlidir. Ülkemizde üniversitelerimizin, su, elektrik, ısıtma gibi lojistik destek birimleri olduğu gibi, kütüphane ve bilgisayar merkezi gibi akademik destek birimleri de bulunmaktadır. Eğitim öğretim her üniversitenin en önemli işlerinden biri olmasına rağmen, ülkemiz üniversitelerinde eğitim/öğretim sürecini destekleyecek ve özellikle öğretim elemanlarına öğretim teknolojilerinin etkin kullanımı konusunda destek olacak bir birim bulmak oldukça zordur. Bu panelde, Türkiye’de bu amaçla kurulmuş merkezlerin yöneticileri kurumlarının işleyişini karşılaştıracak, Türkiye’deki durumun ortaya konması ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunacaktır. Bu bir Panel önerisidir
Başlıklar AB-Panel
Acik Ders Malzemeleri ve MOOC
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC