XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTalep Takip Sstemi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bekir YILMAZ
Org: Dunlupınar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: info.bekiryilmaz_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Mehmet KÖLEMEN
Org: Dunlupınar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mkolemen_AT_hotmail.com

Yazar 3
Name: Değer SAZAN
Org: Dunlupınar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dsazan_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Ertan ÇINAR
Org: Dunlupınar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ertancinar_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerTalep Takip Sistemi, Talep Modelleme, Ürün Envanteri
ÖzetKurumsal Kimlik Yönetimine sahip büyük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumlar için, özellikle satın alma kalemlerinin takibi adına karmaşık ve matbu işlerin azaltılması ve kolay erişilebilirlik sağlaması amacı güdülerek Talep Takip Sistemi gibi bir uygulamaya ihtiyaç duyulmuştur. Talep Takip Sistemi talebin değerlendirme aşamalarını da barındıracağından ara katmanda teknik bir kurul tarafından değerlendirmeye tabi tutulup, talep ne ölçüde gerçekleşebilir, gerçek bir ihtiyaç mıdır, talep edilen ürün ihtiyacı karşılar mı, gibi sorular neticesinde onay sürecine girer ve talep sahibi talebin durumunu sistem üzerinden takip eder. Bu süreç tamamı ile web üzerinden olacağı için farklı yerleşkedeki birimler içinde ortak bir platform sunacaktır. Bu sayede önceki ödeme gibi muhasebe işleri de kontrol altına alınmış olacaktır. Aynı zamanda sıklıkla talep edilen ihtiyaçlar sabit form şeklinde “talep modelleme” ile sisteme yüklenip ürün bazlı mükerrer alımlar önlenecektir. Yapılan iş ile alımlar arasında anlamlı bir ilişki olduğu sistem kullanıldıkça ortaya koyulabilir.
Başlıklar Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC