XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSosyal Ağlarda İşlenen Suçlar, Facebook Sosyal Ağı Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nursel YALÇIN
Org: Gazi Üniveristesi
Country: TR
E-mail: nyalcin_AT_gazi.edu.tr

Yazar 2
Name: Filiz GÜRBÜZ
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gurbuz.flz_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerFacebook, bilişim suçları, sosyal ağlar, bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlar
ÖzetToplum hayatında sosyal ağ ve paylaşım sitelerinin yeri gün geçtikçe artmaktadır. Kişiler sosyal ağlar sayesinde paylaşmak istediği fikirlerini zaman mekan ya da ortama bağlı kalmaksızın paylaşabilmekte sosyal çevreleri ile iletişim halinde kalabilmektedir. Sosyal ağların insanlar bakımından sosyalleşme platformu olarak görülmesi ve gün geçtikçe yaygınlaşması ile birlikte sosyal ağlar suçlularında suç işleme alanı haline gelmiştir. Sosyal medya alanında işlenen suçlar hem Türk Ceza Kanunlarında düzenlenen ve teknik olarak bilişim suçu olarak tanımlanan suçlar, hem de bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen klasik suçlar olarak ortaya çıkabilmektedir. Zaman zaman gazete haberlerine konu olan sosyal medya ortamında işlenen suçlar nedeniyle kişiler işlerini kaybetmekte aile içi huzursuzluklar yaşanmakta maddi ve manevi zarara uğramaktadır. Bu çalışmada da Türkiye çevrimiçi nüfusunun çok büyük bir kısmının kullandığı Facebook sosyal paylaşım ağı üzerinde gerçekleşen gazete ve internet ortamında zaman zaman gündeme gelen suçlara yönelik hangi suçlarla daha çok karşılaşıldığının tespitine yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket 18 sorudan oluşmaktadır. 224 kişinin internet ortamında çevrim içi olarak katıldıkları ankette 18 soru sorulmuştur. Sorulan 18 sorunun 6'sı ankete katılan kişilerin genel özelliklerinin belirlenmesine 12 soru ise Facebook ortamında işlenen bilişim ve klasik suçlara yönelik suçlarla karşılaşıp karşılaşmadıklarına dairdir. Elde edilen bilgiler sayısal veriler ve grafikler halinde çalışma sonunda yer verilmiştir.
Başlıklar Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkiler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC