XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkFarklı Kültürlerden Öğrenenler için Uzaktan Öğrenme Ortamlarında Ders Tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gülten Kartal
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gultenkartal_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Elif Toprak
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: etoprak1_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerKültür, çok kültürlülük, kültürel çeşitlilik, kültürel duyarlılık, uzaktan öğrenme, uzaktan eğitim, online/çevrimiçi öğrenme, online/çevrimiçi eğitim, e-Öğrenme, ders tasarımı
Özet21. yüzyıl bilgi çağında, bilgi ve teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi, başta eğitim olmak üzere tüm paradigmaları değiştirmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı açık toplum kavramı, bilgi toplumunun ağ toplumu anlayışıyla evrildiğine işaret eder. Özellikle son yıllarda giderek artan uzaktan eğitim ve e-Öğrenme uygulamaları ile birlikte, eğitimin küreselleşmesi yaygınlaşmaktadır. Farklı kültürlerden öğrenenlerin yer aldığı bu öğrenme ortamlarında farklı ilgi, beklenti ve ihtiyaçların olacağı da şüphesizdir. İşte bu ortamlarda kendi kendine öğrenmenin daha verimli ve etkin kılınabilmesi için, kültürel farklılıklar dikkate alınarak ders tasarımı yapılması gerekmektedir. Küresel ve yerel kültürel farklılıkların etkileri dikkate alınarak yapılan ders tasarımlarının, hem daha iyi öğrenme ortamları oluşturmaya hem de küresel düzeyde ortaya çıkan sorunları görmeye yardımcı olacağı düşünülebilir. Dolayısıyla yeni bakış açılarıyla çözümler üretmek, programlar geliştirmek ve açık ders malzemeleri oluşturmak mümkün olacaktır. Bu çalışmada, betimsel bir yol izlenerek farklı kültürlerden öğrenenlere yönelik öğrenme ortamları için ders tasarım ilkelerine yönelik, alan yazında önemli etkileri olan kuram ve araştırmaların katkıları, eleştirel bir bakış açısı ile verilmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC