XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkToplumsal Hareketlerde Anonimler ve İsyan Ağlarının Mülksüzleştirilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Şevket Uyanık
Org: Korsan Parti Hareketi
Country: TR
E-mail: sevketuyanik_AT_riseup.net
Anahtar KelimelerHacktivizm, bilişsel kapitalizm, toplumsal hareketler, mülksüzleştirme, müşterekler, sansür, gözetim
ÖzetBu bildiride, örgütlenmelere birebir etki eden sansür ve gözetimin büyüyen etkisi, hacker gruplarının anonim örgütlenme tarzlarına dair gözlemler ve tekno-eylemci grupların toplumsal hareketlere olan etkisinden bahsedilecektir. Tabi bunlardan bahsederken, her zaman bir sorun olarak karşımıza çıkan, bilginin ve kültürün karşısında sınırlayıcı olarak yer alan “mülkiyet / fikri mülkiyet” meselesine, “mülksüzleştirme” kavramı üzerinden bakacağız. Dünya’dan ve Türkiye’den örneklerle, bazı uygulamalarla İnterneti kendi mülkiyetlerine, insanları da kendi gözetimleri ve denetimleri altına almak isteyen durumları tartışacağız. İnternetle bütünleşen toplumsal hareketleri anlayabilmek için, toplumsal hareketler tarihine çalışmamızın ilk kısmında göz gezdirip, günümüzdeki paralelliklere vurgu yapacağız. Daha sonra ise bir politik aktivizm türü olan hacktivizmi örnekleriyle inceleyeceğiz. Bu hareketlerin temelinde yatan sebeplerden biri olan ekonominin sorunlara çözüm bulamayışını, yeni iktisadi akımlar çerçevesinde inceleyeceğiz. Gezi Eylemleri ile daha da kavradığımız yeni / sosyal medya alanının, politik katılıma etkisine bakacağız. İlerleyen bölümlerde, İspanya'daki 15M ve Öfekeliler Hareketi'ni inceleyip, İstanbul'da gerçekleşen Uluslararası Agora99 toplantısından deneyimler aktaracağız. En son bölümde de, Anonymous, Lulsec gibi hacker gruplarının örgütleniş biçimlerine ve eylemnlerine değineceğiz. Bu grupların toplumsal mücadeleye katkılarını, sansür ve gözetimin yoğunlaştığı günümüzde nasıl yönde ilerlediğini tartışmaya çalışacağız. Son olarak da, mülkiyet kavramının kökenlerinden gelip zamanla iletişimin ve sosyal yaşamın mülksüzleştirilmesini ortaya koyup, şimdilerde de İnternet'in bu alanda mülksüzleştirilmesinin yönlerini tartışacağız.
Başlıklar AB-Bildiri
Digital Aktivizim, Siber Kültür
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC