XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTıpta Bir Veri Madenciliği Uygulaması: Türk Popülasyonunda Organ Nakilleri için CPRA Hesaplama
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hüsnü ERTEN
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: husnu.erten_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Nursal ARICI
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nursal_AT_gazi.edu.tr

Yazar 3
Name: Nilnur EYERCİ
Org: Kafkas Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji ABD
Country: TR
E-mail: helezon2003_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Ahmet YEŞİLYURT
Org: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Doku Tiplendirme ve Genetik Tanı Merkezi
Country: TR
E-mail: dryesilyurt_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerVeri Madenciliği, EM Algoritması, Organ Nakli, CPRA, HLA, Haplotip Frekansı, Türk Popülasyonu
ÖzetAraştırmada, Türk toplumundan elde edilen doku tipi bilgileri ile Türk toplumu için allel ve haplotip frekansları hesaplanmıştır. Haplotip frekans hesabı, Arlequin programının EM Algoritması ile çalıştırılmasıyla elde edilmiştir. Bulunan frekans değerleri kullanılarak Türk toplumu için Calculated Panel Reactive Antibody (CPRA) değeri hesaplaması yapan uygulama geliştirilmiştir. CPRA değeri organ nakli bekleyen bir hasta için organ kabul edemeyeceği donör yüzdesini ifade eder. Ülkemizde hasta için uygun donör Panel Reactive Antibody (PRA) ile belirlenmektedir. Allel ve haplotip frekansları toplumdan topluma farklılık gösterdiğinden ve ülkemize özgü hazırlanmış bir PRA paneli bulunmadığından, ülkemizde yapılan PRA yüzdeleri tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Topluma özgü frekans değerleri ile yapılan CPRA hesaplaması ile yeni bir panel kullanmadan, daha gerçekçi değerler elde edilecektir. Daha önce ülkemiz için hazırlanan böyle bir uygulama bulunmadığından organ nakli alanındaki bu açığı kapatabileceği düşünülmektedir. Ayrıca Türk toplumu için hesaplanmış olan allel ve haplotip frekansları dikkate alınarak, Türk toplumu için daha uygun tarama ve tanımlama test panelleri geliştirilmesine imkân sağlayabilecektir.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet ve Medikal Bilişim
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC