XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAkıllı Saatlerin Eğitim Ortamlarındaki Potansiyel Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Kadir Demir
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kadirdemir_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Elif Buğra Kuzu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ebkuzu_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerAkıllı Saat, Giyilebilir Teknoloji, Mobil Öğrenme, Eğitim, Öğretim
ÖzetGerek mobil teknolojiler gerekse kablosuz teknolojilerde yaşanan gelişmeler, kullanıcı gereksinimlerine yanıt verebilecek farklı tasarım yaklaşımlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu tasarım yaklaşımları arasında giyilebilir teknolojiler alanı, son yıllarda göze çarpan ve artan bir ivme ile gelişen bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Giyilebilir teknolojiler, kullanıcı gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda veri toplama, düzenleme ve işleme gibi etkinlikleri yapabilen; mikroçipler ve sensörler aracılığıyla kablosuz iletişim yetenekleri ile donatılmış akıllı aygıtlar olarak tanımlanmaktadırlar. Alanyazında yapılan birçok çalışma bu teknolojilerin yakın gelecekte toplumsal ölçekte birçok etkiye yol açacağını belirtmektedir. Bu çalışmada, giyilebilir teknolojiler arasından mobil cihazlarla bütünleşik bir biçimde çalışabilen akıllı saatler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı, günümüzde özellikle genç yetişkinler tarafından yaygın olarak kullanılan akıllı saatlerin eğitim-öğretim ortamlarındaki potansiyel kullanım alanları hakkında eğiticilere öneriler sunmaktır. Betimsel olarak desenlenmiş bu çalışmada, öncelikle akıllı saatler tanıtılmakta, daha sonra çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Yapılan alanyazın taramaları ve araştırmacı deneyimleri doğrultusunda, günümüzde özellikle genç yetişkinler tarafından yaygın olarak kullanılan akıllı saatlerin eğitim-öğretim ortamlarındaki potansiyel kullanım alanlarına ilişkin bir çerçeve çıkarılmakta ve potansiyel kullanım önerileri sunulmaktadır.
Başlıklar AB-Bildiri
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC