XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAkademik Yayıncılık ve Akademik Etkinlik Düzenleme: WEBTMAS ve AKEYSİS Sistemleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Abdulkadir Karadeniz
Org: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: abdulkadirkaradeniz_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerAkademik yayıncılı, akademik etkinlik düzenleme, webtmas, akeysis
ÖzetBilindiği gibi akademik yayıncılık ve akademik etkinlik düzenleme süreçleri web araçlarının gelişimiyle paralel olarak değişim göstermektedir. Bu değişim farklı sistem arayışını beraberinde getirmekte ve kurum ve kuruluşlar karar destek sistemi olarak bütünlük arz edecek yapılara yönelmektedirler. Bu doğrultuda akademik yayıncılık sürecinde yönetsel süreçleri rahatlatacak ve karar destek sistemi olarak kullanılabilecek Web tabanlı Makale Yönetim ve Arşiv Sistemi (WEBTMAS) geliştirilmiştir. Benzer şekilde akademik etkinlik düzenleme, yürütme ve süreci yönetme özellikle kapsamlı kongre ve sempozyumlar için zorlu bir süreç haline gelmektedir. Bu süreçte yaşanabilecek sorunları en aza indirme, etkinliğin tamamen karar destek sistemi üzerinden basit bir bilgisayar okuryazarlığıyla yürütebilme ve yönetebilme süreçlerinde düzenleme komitesi yardımcı olabilecek Akademik Etkinlik Yönetim Sistemi (AKEYSİS) geliştirilmiştir. İlgili sunuda aşağıda geliştirilme gerekçelerine ayrıntılı olarak değinilen sistemlerin tanıtımının yapılması planlanmaktadır. WEBTMAS nedir? WEBTMAS, bilimsel bir derginin yayınlama süreci için harcanan zamanı ve basım-yayın maliyetlerini en aza indirilebilecek, kullanıcı dostu bir yazılımdır. WEBTMAS’ın Geliştirilme Gerekçesi • Teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak bilgilerin güncelliğini yitirmeden ilgililerine ulaştırılabilmesi gerekmektedir. Bu yüzden basılı olarak yürüyen süreçlerin hızla elektronik ortama aktarılması bütün alanlarda önemli bir gerekçedir. • Dijital yayıncılık ulusal ve uluslararası alanda hızla gelişen bir yapı konumundadır. Kurum ve kuruluşların, üniversitelerin ve benzeri yapıların bu yarışta geride kalmaması için dijital yayıncılığa gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. • Dijital yayıncılık için ulusal ve uluslararası birçok yazılım piyasada mevcuttur. Ancak; o Açık kaynak kodlu olan yazılımların dil probleminin büyük oranda devam etmesi, o Açık kaynak kodlu yazılımlar için yazılım desteğinin alınamaması ve uyarlamalarının yapılamaması, o Açık kaynak kodlu yazılımların herkese hitap etme kaygısıyla mekanik bir yapıya sahip olması ve kolay kullanılabilirliği göz ardı etmesi, o Literatürde yer alan ve ulusal boyutta geliştirilmiş olan yazılımların güncelliğini yitirmiş olması, o Yayın hayatını sürdüren ve Türkçe dil desteği bulunan yazılımların maliyetinin yüksek olması, o Maliyeti düşük olan ancak web sitesi desteği, mesaj desteği, e-mail takibi ve sayıların uygun formatta yayınlanması süreçlerinde istenilen özellikleri tam olarak barındırabilecek uygun bir yazılıma ulaşılamamış olması, o Şuanda birçok dergi tarafından kullanılan sistemler için dergi editörlerinin ve üyelerinin sistemin iyileştirilmesi gerektiği üzerine yapmış oldukları yorumlar WEBTMAS’ın geliştirmesindeki gerekçe olarak ifade edilebilir. WEBTMAS’ın Amacı WEBTMAS’ın amacı, iki yönlü iletişimi sağlayabilmek, üyelerine ve ziyaretçilerine bütün süreçlerinde bildirimin gönderebilmek, yayın ve yayım sürecinde tek bir ortamla karmaşıklığı ortadan kaldırmak, dijital yayıncılık yapılanmasında editör, sekreterya, hakem, yazar ve ziyaretçiye zaman, maliyet ve güven içinde kullanım sağlamaktır. Akeysis nedir? Akeysis akademik alanda yapılmış ve yapılacak olan bütün etkinliklerin (Sempozyum, Panel, Kongre, Konferans gibi) tek bir yerde toplanmasını sağlayacak bir yönetim sistemidir. Ziyaretçisine daha önce yapılmış olan etkinlikleri bütün özellikleriyle sunabileceği gibi yapılacak olan etkinlikleri de barındıran bir yapıya sahiptir. AKEYSİS’in Geliştirilme Gerekçesi • Özellikle üniversitelerde farklı alanların ve bölümlerin varlığından dolayı ve genel olarak tasarımcısından düzenleyenine sürekli bir çeşitliliğin olmasından dolayı kurumsal olarak akademik etkinliklerin bütün bir yapı sunmaması • Birçok akademik etkinliğin düzenlenmesinden sonra duyuru, gönderi ve iletilerinin web ortamından kalkması • Akademik etkinliklerin web ortamında süreklilik arz edecek şekilde bir kimliğinin olmaması • Ziyaretçiye görünen yapı ile yönetsel süreçlerin yürütüleceği yapının uyumsuzluğu • Yönetsel yapı olarak ifade edebileceğimiz etkinlik kullanıcılarının gönderi sistemlerinin kullanım zorluğu • Akademik etkinlik düzenleme ekibinin web tasarım ve programlama alanında yeterli birikime sahip olamaması • Yönetsel yapı için piyasada var olan açık kaynak kodlu yazılımların dil probleminin büyük oranda devam etmesi, • Açık kaynak kodlu yazılımlar için yazılım desteğinin alınamaması ve uyarlamalarının yapılamaması, • Literatürde yer alan ve ulusal boyutta geliştirilmiş olan yazılımların güncelliğini yitirmiş olması, • Yayın hayatını sürdüren ve Türkçe dil desteği bulunan yazılımların maliyetinin yüksek olması, • Maliyeti düşük olan ancak web sitesi desteği, mesaj desteği, e-mail takibi, dinamik program yapısı, önceki etkinliklerin takibi, kayıt ve gönderi takibi süreçlerinde istenilen özellikleri tam olarak barındırabilecek uygun bir yazılıma ulaşılamamış olmasından dolayı AKEYSİS yazılımının geliştirilmesine gerekçe olmuştur. AKEYSİS’in Amacı Akademik etkinliklerin misyon ve vizyonunu gerçekleştirebilmesi için günümüz teknolojilerinden büyük oranda yararlanılması gerekmektedir. Ancak gerçekleştirilecek bütün etkinlikler için tasarım ve programlama ekibine ulaşılması ve bu ekibin her etkinlik için bütün yönetsel ve tasarımsal süreçleri kısa zamanda tekrardan gerçekleştirmesi oldukça zor bir durumdur. Bu doğrultuda AKEYSİS internet teknolojilerini sorun olmaktan çıkarmayı, aksine akademik etkinlik düzenleyen ve katılanlara yönetsel süreçlerinin tamamında karar destek sistemi olarak yardımcı olmayı ve ilgili etkinliğe web kimliği kazandırmayı amaçlamaktadır. Teknik aksaklıklardan arınmış bir sistemle bütün kullanıcılarına rahat bir kullanım sağlayabilmesi, ziyaretçilerine platform ve zaman bağımsız ulaşım imkanı verebilmesi, sezgisel tasarıma bağlı kalarak basit düzeyde bilgisayar ve internet okur yazarı olan herkesin kolaylıkla yürütebileceği bir yönetim sunabilmesi ile AKEYSİS’in bu amacı gerçekleştireceği ön görülmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
E-yayıncılık ve e-kitap
Üniversite Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemler
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC