XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkNesne Tabanlı Depolama ve Yazılım Tabanlı Veri Merkezleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Behreng Nami
Org: Vitel Veri İletişimi ve Telekomünikasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Country: TR
E-mail: behreng.nami_AT_vitel.com.tr

Yazar 2
Name: Gökhan Sakar
Org: Orta Doğu Teknik üniversitesi
Country: TR
E-mail: gokhan.sakar_AT_metu.edu.tr
Anahtar KelimelerSDS, Depolama Sanallaştırma, Nesne Tabanlı Depolama
ÖzetNesne Tabanlı Depolama ve Yazılım Tabanlı Veri Merkezleri Behreng Nami1, Gökhan Sakar2 1 Vitel Veri İletişimi ve Telekomünikasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., Silver Peak - Seagate Cloud Systems & Solutions Ürün Müdürü, İstanbul 2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara behreng.nami@vitel.com.tr, gokhan.sakar@metu.edu.tr Özet: İlk disk sürücünün bundan 50 yıl önce üretildiği günden bugüne depolama teknolojisi önemli ölçüde büyüme kaydetmiştir ve bunda özellikle depolama ara yüzlerinin (SCSI ve ATA/IDE) yavaş ve istikrarlı gelişimi de kısmen etkili olmuştur. Bu ara yüzlerinin istikrarlı olması, hem depolama cihazlarında hem de uygulamalarında, standartlarda sık değişikliğe gidilmeden sürekli gelişmelerin sağlanmasına imkân vermiştir. Ancak cihazlar tarafından sunulan fonksiyonelliği nihai olarak ara yüz belirlemektedir ve mevcut ara yüzler sistem tasarımcılarını geride tutmaktadır. Depolama teknolojisi, artık cihaz ara yüzünde bir değişimin gerektiği noktaya kadar gelişmiştir. Nesne tabanlı depolama bu soruna yönelik tasarlanan, öne çıkan bir standarttır. Anahtar Sözcükler: SDS, Depolama Sanallaştırma, Nesne Tabanlı Depolama Keywords: Software Defiend Storage, Storage Virtualization, Object Storage 1.Giriş Sektör, depolama ara yüzü üzerinde baskı uygulamaya ve daha fazlasını yapmasını talep etmeye başlamıştır. 1956,1 yılındaki ilk disk sürücüden bu yana, disklerin yoğunluğu altı büyüklük mertebesinde büyüme kaydetmiştir ve performans açısından da dört büyüklük mertebesinde iyileşme kaydetmiştir, ancak buna rağmen depolama ara yüzü (yani bloklar vb.) büyük oranda değişmeden kalmıştır. SCSI ve ATA/IDE' nin blok tabanlı ara yüzlerinin kararlılığı sistemlere fayda sağlamış olsa da, bugün gelinen noktada birçok depolama mimarisi için kısıtlayıcı bir faktör haline gelmektedir. Depolama altyapılarının hem büyüklüğü hem de karmaşıklığı arttıkça, sistem tasarımcılarının gerçekleştirmek istediği fonksiyonlar temel olarak blok ara yüzü tarafından kısıtlanmaktadır. Yakın geçmişte sektörde ve akademide yapılan araştırmalar, depolama teknolojisinde, cihazların göreli olarak akıllı olmayan bir durumdan, akıllı oldukları, kendi kendilerini yönettikleri ve hizmet verdikleri depolama uygulamalarının farkında oldukları bir duruma evrimleştikleri bir kayma olduğunu düşündürmektedir. Ancak böyle bir akıllı cihazın oluşturulması daha anlatımlı bir ara yüz gerektirmektedir. Sektördeki birçok insan nesnelerin depolanmasına dayalı bir ara yüzün doğru cevap olabileceğini düşünmektedir. Bir depolama nesnesi, bir depolama cihazı üzerinde bulunan baytların mantıksal bir toplamıdır, erişim için yaygın olarak bilinen yöntemlere sahiptir, özellikleri verinin karakteristiklerini tarif eder ve güvenlik politikaları da yetkisiz erişimi engeller. Blokların aksine, nesneler değişken büyüklüklere sahiptir ve dosyalar, veri tabanı tabloları, tıbbi görüntüler veya multimedya gibi bütün veri yapılarını depolamakta kullanılabilmektedir. Nesneler iki teknolojinin buluşması olarak görülebilir: dosyalar ve bloklar. Dosyalar, kullanıcı uygulamalarına, farklı işletim sistem platformları arasında güvenli veri paylaşımına imkân veren daha üst düzey depolama soyutlaması imkânı sunmakta, ancak çoğu durumda bunun maliyeti dosya sunucusu çekişmesi nedeniyle sınırlı performans olmaktadır. Bloklar paylaşılan veriye hızlı ve ölçeklenebilir erişim sunmaktadır; ancak I/O'yu yetkilendirmek ve metadatayı sürdürmek için bir dosya sunucusu sağlamazlar ve bu doğrudan erişimin maliyeti sınırlı güvenlik ve veri paylaşımıdır. Nesneler hem dosyaların hem de blokların avantajlarını sağlayabilmektedir. Bloklara benzer şekilde, nesneler bir depolama cihazı üzerinde doğrudan erişilebilen basit depolama birimleridir (örneğin bir sunucu dolayımı olmadan); bu doğrudan erişim bloklara benzeyen performans avantajları sunmaktadır. Dosyalara benzer şekilde ise, nesneler, depolama uygulamalarını nesneyi depolamak için gerekli metadatadan soyutlayan bir ara yüz kullanarak erişilmektedir ve böylece nesneler farklı platformlardan kolay erişilir hale gelmektedir. Dolayısıyla nesne temelli depolamanın temel katkısı, depolama cihazlarına dosya benzeri erişim sağlamasıdır. 2. Uygulamanın Geliştirilme Süreci ve İşleyiş Adımları Nesneler dosya benzeri ara yüzü olan depolama konteynerleridir ve NAS ve SAN mimarilerinin etkin bir buluşmasını temsil etmektedir. Nesneler hem NAS (platformlar arası veri paylaşımına ve politika bazlı güvenliğe imkan sağlayan yüksek düzeyde soyutlama) ve SAN' ın (cihazların anahtarlı yapısının doğrudan erişimi ve ölçeklenebilirliği) faydalarını kapsamaktadır. Nesneler depolama alanı ayırma ve veri paylaşımı açısından dosyalar gibi davranmakla birlikte yalnızca, istenen ek ara yüzleri (örneğin kilitleme) ve arama mekanizmalarını (örneğin dizinler) uygulayan depolama uygulamaları (örneğin dosya sistemleri ve veri tabanları) için konteynerler olarak hizmet vermeleri amaçlanmıştır. Bir nesnenin büyüklüğü değişkendir ve dosyalar, veri tabanı kayıtları, medikal görüntüler veya multimedya gibi her tür veriyi depolamak için kullanılabilmektedir. Tek bir nesne bütün bir dosya sistemini veya veri tabanını depolamak için bile kullanılabilmektedir. Bir nesne içinde ne depolanacağına depolama uygulaması karar verir. Blok I/O'nun aksine, depolama cihazları üzerinde nesnelerin yaratılması, bir dosya sistemine benzeyen zengin bir ara yüz üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ve nesneler dinamik olarak büyüyüp küçülebildiği için, nesnenin bütün içi depolama alanı yönetiminden depolama cihazı sorumludur (örneğin depolama cihazı, UNIX indeks nodları veya inodlar ve boş blok bitmaplare gibi ayırma ve boş depolama alanı metadata yapılarını yönetir). Nesneler veri, kullanıcı tarafından erişilebilir özellikler ve cihaz tarafından yönetilen metadatadan oluşmaktadır. …. 2.Uygulama … 3.Sonuç ve Öneriler Blok tabanlı ara yüzler hem depolama cihazlarında hem de depolama uygulamalarında önemli gelişmelere imkan sağlamış olsa da, artık daha fazla gelişimin cihaz ara yüzünde bir değişim gerektirdiği bir noktaya varmış bulunuyoruz. Nesne ara yüzü, güvenli ve platformlar arasında paylaşımı kolay olan, ancak aynı zamanda yüksek performanslı olan ve dolayısıyla dosyalar ve bloklar arasındaki yaygın ödünleri ortadan kaldıran bir depolama sunmaktadır. Dahası, nesneler depolama cihazlarına depolama uygulaması hakkında bir bilinç sunar ve cihazda daha akıl olmasını sağlar. Nesne tabanlı depolama, depolama cihazlarının artan kabiliyetlerini kullanmak üzere tasarlanmıştır. Gelecekteki depolama cihazlarının özellikleri arasında kendi kendine konfigürasyon, öz koruma, öz optimizasyon, öz iyileştirme ve öz yönetim yer alabilir. Blokların yerine nesnelerin koyulması bu evrimleşmede önemli bir adım olabilir. 5.Kaynaklar [1] http://searchcloudstorage.techtarget.com [2] http://www.youtube.com/watch?v=lfyjKO7bafg&feature=youtu.be [3] SDN Central Community. SDN Central. http://www.sdncentral.com/ [4] IOFlow: A Software-Defined Storage Architecture http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2522723
Başlıklar AB-Bildiri
Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Bulut Bilişim
Büyük Veri, Açık Veri, Açık Devlet
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC