XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSoayal Ağlar ile Televzyonda Kamusal Katılım: "Çalar Saat" Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Neşe KARS
Org: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: nesekars_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Zuhal AKMEŞE
Org: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: zuhalakmese_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Kemal DENİZ
Org: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: kedeniz_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerİnternet, sosyal paylaşım ağları, televizyon, yöndeşme, Çalar Saat.
ÖzetSOSYAL AĞLAR ARACILIĞIYLA TELEVİZYONA SAĞLANAN KAMUSAL KATILIM: "ÇALAR SAAT" PROGRAMI ÖRNEĞİ Yeni iletişim teknolojilerindeki hızlı ve sürekli yaşanan gelişim ve dönüşüm çok sayıda iletişim aracının yöndeşmesini sağlamıştır. Bu gelişmeler televizyonun kitleler üzerindeki etkisini azaltmamış, bu aygıt da gelişen teknolojilere uyumlu hale getirilerek daha akıllı hale getirilmiş ve kitlelere ulaşabilmeye devam etmiştir. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan ve çok sayıda kullanıcının içinde yer aldığı çevrimiçi sosyal ağlar özellikle son yıllarda adından sık söz ettiren yeni bir kamusal alan oluşmasını sağlamıştır. Farklı kesimden insanların fiziksel olarak bir araya gelmeksizin belli bir konu, olay ya da toplumsal meseleye ilişkin tepki ve yorumları, etkin bir kamusal katılım platformu olarak sosyal ağların kullanımı yoluyla gerçekleşebilmektedir. İnternet ve sosyal ağlar bağlamında yeni medyayla, geleneksel medyanın söylemine alternatif olabilecek bir kamusal katılımın yine geleneksel medya (televizyon) içerisinde var olup olamayacağı sorusu bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Halen en yaygın ve kolay ulaşılır kitle iletişim aracı olan televizyona internet ve sosyal ağlar üzerinden izleyicilerin katılımı araştırılmıştır. Bu bağlamda en çok izlenen yüz program arasına girebilen ve sosyal ağlar ile katılımın sağlanabildiği programlar taranmıştır. İnceleme yapılan tarih rastlantısal olarak seçilmiştir ve bu tarihte bu değerlendirme ölçütüne uyan FOX TV’de yayınlanan “Çalar Saat” isimli sabah haber programı, örnek olarak seçilmiş ve bir günlük programda halkın sosyal ağlar vasıtasıyla programa katılımı incelenmiştir.
Başlıklar Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkiler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC